Į pradžią Svetainės medis ENRU
Paieška >>
Geriausias metų inžinierius
Užduoti klausimą
Lankomumas
Visuotinio narių susirinkimo funkcijos
2014-08-19

Visuotinis narių susirinkimas:
1) keičia Asociacijos įstatus;
2) renka ir atšaukia prezidiumo narius;
3) nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių esminius apskaičiavimo principus;
4) tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
5) sprendžia dėl Asociacijos pertvarkymo ar reorganizavimo;
6) sprendžia dėl Asociacijos likvidavimo.

Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Asociacijos prezidiumo sprendimu kiekvienais metais, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
Esant būtinybei, visuotinis narių susirinkimas Asociacijos prezidiumo sprendimu gali būti šaukiamas dažniau nei vieną kartą metuose.

Apie susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Asociacijos nariams pranešama registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai arba faksu arba el.paštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo.
Visuotinius narių susirinkimus organizuoja Asociacijos prezidentas.Narystė
Paslaugos
Projektai

Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas

Asociacijos nariai
Statybos įmonės
Pramonės įmonės
Projektavimo, konsultavimo ir techninės priežiūros įmonės
Mokymo įstaigos
Asociacijos
Kitos organizacijos

Naujienų prenumerata
Įveskite savo El.pašto adresą jei norite gauti/atsisakyti naujienas:
© 2014 Lietuvos statybininkų asociacija. Lukiškių g. 5-501, 502. El.paštas info@statybininkai.lt. Telefonas +37052125901