Į pradžią Svetainės medis ENRU
Paieška >>
Geriausias metų inžinierius
Užduoti klausimą
Lankomumas
Apdovanojimo nuostatai ir kandidato paraiška
2016-12-05


LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA
LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGA

APDOVANOJIMO „GERIAUSIAS METŲ STATYBOS INŽINIERIUS“
NUOSTATAI1. Bendroji dalis.
Viena svarbiausių valstybės sėkmingos raidos jėgų yra itin didelio profesionalumo žmonės, dirbantys kuo įvairiausiose Lietuvos ūkio šakose. Jų profesionalumas, kvalifikacija, ištikimybė profesijai, garbingumas turi būti tinkamai įvertinti.
Statybos inžinierius skatinant siekti visai visuomenei ir statybų bendruomenei ypač reikšmingų darbo rezultatų, įsteigiamas apdovanojimas „Geriausias metų statybos inžinierius“.

2. Pretendentai į apdovanojimą.
Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) ir Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) apdovanojimas „Geriausias metų statybos inžinierius“ suteikiamas statybos inžinieriams, dirbantiems statybos techninės veiklos pagrindinėse srityse, t.y. statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas, kurių profesinė veikla pasibaigusiais kalendoriniais metais išsiskiria ypač aukštais pasiekimais: vadovavimo statinių statybai rezultatai, naujų gamybos metodų ir technologijų įdiegimas, asmeniniai kūrybiniai pasiekimai, visuomeninė veikla ir t. t.

3. Siūlymai apdovanojimui ir jų nagrinėjimo tvarka.
3.1. Siūlymus apdovanojimui „Geriausias metų statybos inžinierius“ gali teikti statybos ir specializuotos statybos įmonės bei statybos dalyvių asociacijos.
3.2. Motyvuotas siūlymas kartu su apdovanojimui teikiamo asmens gyvenimo ir veiklos aprašymu bei įvertinimu (priedas Nr.1) pateikiamas LSA kasmet iki gegužės 1 d.
3.3. Kandidatams apsvarstyti ir apdovanojimui skirti sudaroma komisija (Komisija) iš 7 narių.
Po 3 narius deleguoja LSA ir LSIS, o 1 narį deleguoja VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras.
Komisija iš narių išrenka pirmininką.
3.4. Komisija gautus pasiūlymus įvertina ir sprendimą dėl apdovanojimo „Geriausias metų statybos inžinierius“ priima iki birželio 30 d.
3.5. Komisijos posėdžius organizuoja Komisijos pirmininkas, pranešdamas nariams apie posėdį el. paštu arba telefonu. Kandidatų paraiškos išsiunčiamos Komisijos nariams el. paštu iki posėdžio.
Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma.
Jeigu Komisijos narys negali dalyvauti posėdyje, savo nuomonę dėl kandidatų pareiškia Komisijos pirmininkui raštu arba el.paštu iki posėdžio.
3.6. Apdovanojimų atributiką ruošia LSA. Apdovanojimų atributikos išlaidas apmoka LSA ir LSIS lygiomis dalimis, bendru sutarimu nustatyta tvarka.

4. Apdovanojimo tvarka.
4.1. Apdovanotam asmeniui įteikiamas pažymėjimas „Geriausias ....... metų statybos inžinierius“ ir atminimo dovana su užrašu – „Geriausias ... metų statybos inžinierius“, nurodant apdovanotojo vardą ir pavardę.
4.2. Apdovanojimo pažymėjimą pasirašo LSA prezidentas ir LSIS pirmininkas.
4.3. Apdovanojimą įteikia LSA prezidentas ir LSIS pirmininkas (arba kiti įgalioti asociacijų atstovai) profesinės Statybininkų dienos šventės renginyje.


KANDIDATO PARAIŠKA
Užpildytą paraišką siųskite el. paštu info@statybininkai.lt

Narystė
Paslaugos
Projektai

Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas

Asociacijos nariai
Statybos įmonės
Pramonės įmonės
Projektavimo, konsultavimo ir techninės priežiūros įmonės
Mokymo įstaigos
Asociacijos
Kitos organizacijos

Naujienų prenumerata
Įveskite savo El.pašto adresą jei norite gauti/atsisakyti naujienas:
© 2014 Lietuvos statybininkų asociacija. Lukiškių g. 5-501, 502. El.paštas info@statybininkai.lt. Telefonas +37052125901