Į pradžią Svetainės medis ENRU
Paieška >>
Geriausias metų inžinierius
Užduoti klausimą
Lankomumas
Kelias į verslo poreikių patenkinimą – pameistrystė
2017-08-23


Įmonės neretai nusivilia dėl su jų poreikiais prasilenkiančio darbuotojų rengimo švietimo įstaigose. Spręsdamas kvalifikuotų darbininkų trūkumo problemą, verslas imasi reikalingų įgūdžių naujus darbininkus mokyti pats. Su šiuo procesu susijusius sunkumus gali padėti išspręsti pameistrystė, kurios dėka darbuotojų ugdymo ir bendradarbiavimo su profesinio mokymo įstaigomis procesui suteikiama daugiau sistemiškumo, efektyvumo ir pridėtinės vertės.

Pameistrystė – dirbančių asmenų profesinis mokymas jų darbo vietoje. Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje, vadovaujant kvalifikuotam asmeniui, pameistrystėje vadinamam „meistru“, kurio funkcijas gali atlikti patyrę įmonės darbuotojai. Mokymas vyksta pakopomis kaitaliojant darbą su mokymusi.

Mokymą pameistrystės forma siekiama populiarinti tarp įmonių ir jų darbuotojų, tarp jaunimo, bedarbių ir kitų asmenų, siekiančių įgyti ar pakeisti profesiją.

Įmonėms pameistrystė naudinga, nes tokiu būdu įmonė turi galimybę pati formuoti pameistrio įgūdžius pagal darbo vietos poreikius, darbuotojai jau besimokydami kuria pridėtinę vertę, individualus įmonės meistro dėmesys bei glaudus bendradarbiavimas su profesine mokykla užtikrina greitą ir sėkmingą žinių ir įgūdžių įsisavinimą.

Efektyvaus pameistrystės mokymo pagalba siekiama padidinti kvalifikuotų darbininkių pasiūlą ekonominiams sektoriams, susiduriantiems su aštria darbo jėgos trūkumo problema, padėti suderinti įgūdžių atitikimą darbo vietai, padengti darbuotojų įgūdžių spragas.

Nuo 2015 m. pradėtas vykdyti projektas „Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas“. Jo tikslas – prisidėti prie pameistrystės vystymo Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje.

Didelis dėmesys projekte skirtas meistrų mokymui. Tai yra svarbi pameistrystės dalis, nes nuo to, kaip meistrai perduoda savo įgūdžius ir žinias, priklauso pameistrių tobulėjimas, prisitaikymas prie įmonės specifikos, kokybės reikalavimų įsisavinimas. Nors meistrai yra savo srities žinovai, jiems dažnai trūksta žinių apie efektyvius mokymo metodus. Ištirta, kad tose šalyse, kur meistrai turi galimybę patobulinti savo mokymo kompetencijas, įmonės sulaukia daug geresnių pameistrystės rezultatų.

Projektas „Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas“ finansuojamas „Erasmus+“ strateginės partnerystės programos, jį koordinuoja Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC). Kartu su VJDRMC projekte taip pat dalyvauja Lietuvos statybininkų asociacija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“, Latvijos ir Estijos darbdavių asociacijos, Suomijoje veikiantis Produktyvumo didinimo institutas ir Belgijos Švietimo organizacijų tinklas.---
Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas.
Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA202-013415

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Narystė
Paslaugos
Projektai

Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Lietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas

Asociacijos nariai
Statybos įmonės
Pramonės įmonės
Projektavimo, konsultavimo ir techninės priežiūros įmonės
Mokymo įstaigos
Asociacijos
Kitos organizacijos

Naujienų prenumerata
Įveskite savo El.pašto adresą jei norite gauti/atsisakyti naujienas:
© 2014 Lietuvos statybininkų asociacija. Lukiškių g. 5-501, 502. El.paštas info@statybininkai.lt. Telefonas +37052125901