Balandžio 23 d., ketvirtadienį, LR Seime buvo pritarta Liberalų sąjūdžio frakcijos įstatymo projektui, kuriuo siūloma keisti suminę darbo laiko apskaitą, t.y. įteisinti vadinamąsias „nulines sutartis“. 

Už įstatymo projektą iš 43 užsiregistravusių Seimo narių pasisakė 31 parlamentaras. Prieš buvo 7, susilaikė 4.

Pažymėtina, kad tai nėra galutinis sprendimas. Galutinis balsavimas turėtų įvykti vėliau.

Pagal pateiktą siūlymą numatoma, kad Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį darbdavys, įvykdęs informavimo ir konsultavimo procedūrą su darbo taryba ar atsižvelgęs į darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos nuomonę, gali nustatyti maksimalų apskaitinį laikotarpį iki 5 mėnesių. 3 mėnesius viršijantis apskaitinis laikotarpis gali būti nustatomas vieną kartą.

Kaip nurodoma projekto aiškinamajame rašte, projekto inicijavimą paskatino „šiuo metu susidariusi koronaviruso (COVID-19) situacija ekonomikoje bei siekis sudaryti palankesnes įdarbinimo ir įsidarbinimo sąlygas darbuotojams bei darbdaviams įteisinant nenustatytos apimties darbo sutartis.“

Nenustatytos apimties arba vadinamosios „nulinės“ darbo sutartys neapibrėžtų konkretaus darbuotojo darbo laiko. Tai galioja tiek minimaliai, tiek maksimaliai darbuotojo darbo laiko trukmei. Taigi jis būtų iškviečiamas, esant reikalui. Be to, už tokį darbą jam nebūtų privalu mokėti minimalios mėnesinės algos, nors bazinis algos dydis turėtų būti numatytas sutartyje.

„Darbuotojai savo funkcijas vykdo tik atskiru darbdavio pavedimu ir už šį darbą jiems atlyginama pagal faktiškai dirbtą laiką. Pagal nenustatytos apimties darbo sutartis darbdavys įsipareigotų suteikti minimalų kiekį darbo per mėnesį, o darbuotojas dirbtų darbdavio kvietimu, susitariant dėl to iš anksto. Darbuotojas galėtų be trukdžių dirbti pas kitus darbdavius, taip pat atsisakyti dirbti pagal kvietimą“, – tvirtinama aiškinamajame rašte.

Darbo kodekso 113 ir 115 straipsnių pakeitimo bei Darbo kodekso 6, 66, 67, 85, 86, 87 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymų projektus užregistravo Seimo nariai: Viktorija Čmilytė-Nielsen, Simonas Gentvilas, Eugenijus Gentvilas, Ričardas Juška, Virgilijus Alekna, Juozas Baublys, Kęstutis Glaveckas, Jonas Liesys, Gintaras Vaičekauskas, Jonas Varkalys.