1. Perkelti statybos sektoriaus politikos formavimo funkciją į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją.

Dauguma Aplinkos ministerijos veiklų yra susiję su aplinkosaugos temomis, todėl statybos sektorius vertinamas ne kaip ūkio šaka, kurią reikia visokeriopai skatinti ir plėtoti, o kaip įtakos aplinkai darytojas, kurį reikia griežtai reglamentuoti ir riboti. Esant tokiam prieštaravimui, sektoriaus pažanga neįmanoma.

Statybos pramonė yra viena iš Lietuvos ūkio pramonės šakų ir jos politikos formavimas neturėtų būti atskirtas nuo visos pramonės politikos.

 

2. Statybvietėse turi dirbti darbuotojai su įvertintomis kompetencijomis ir Statybininko (STATREG) kortele

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, Lietuvos statybos sektoriuje dirba du trečdaliai visų šalyje nelegaliai dirbančių asmenų.

Privalomos Statybininko (STATREG) kortelės įvedimas Lietuvoje padėtų spręsti didžiausias statybų sektoriaus problemas: ženkliai sumažintų šešėlį ir nelegalaus darbo mąstą, užtikrintų aukštesnę darbų kokybę ir tikslesnę darbo laiko apskaitą, supaprastintų valstybinę priežiūrą ir dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, o taip pat sumažintų ir nelaimingų atsitikimų statybose skaičių.

Įvedus privalomąją Statybininko (STATREG) kortelę, būtų užtikrinamas trečiųjų šalių piliečių legalus darbas Lietuvoje.

 

statreg.lt

 

3. Parengti naują daugiabučių namų modernizavimo programą ir ją įgyvendinti iki 2035 m. 

Šiuo metu Lietuvoje yra apie 34 tūkst. daugiabučių namų, iš kurių 90% pastatyti iki 1993 m. yra energiškai neefektyvūs ir turėtų būti renovuojami.

Pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą numatyta iki šių metų pabaigos modernizuoti 4000 daugiabučių namų, tačiau nuo 2005 m. iki dabar buvo atnaujinta tik apie 3500 daugiabučių.

Dabartiniu tempu visi daugiabučiai Lietuvoje būtų modernizuoti tik po 100 metų.

 

4. Daugiabučių namų statybos projektuose statinio pripažinimas tinkamu naudoti gali būti leidžiamas tik atlikus pilną visų butų apdailą

Butų įrengimo rinkoje yra didžiulis šešėlis, nes apdailos darbų užsakovai pagrinde yra fiziniai asmenys.

Įteisinus statybos užbaigimą tik su pilna apdaila, darbus turės organizuoti daugiabučio namo generalinis rangovas, kuris samdys tik legaliai veikiančius ir sąskaitas mokėjimui išrašančius subrangovus. Tai sumažins šešėlį naujos statybos butų įrengimo rinkoje ir padidins valstybės biudžeto pajamas , be to formalizuos apdailos darbų kokybės garantijas ir tokiu būdu labiau apsaugos gyventojų interesus.

Pilno įrengimo praktika taikoma išsivysčiusiose ES valstybėse.

 

5. Viešuosiuose pirkimuose mažiausios kainos kriterijų taikyti ne daugiau kaip 50% visų pirkimų. Formuoti perkančiųjų organizacijų požiūrį, kad racionalus lėšų naudojimo principas savaime nereiškia pareigos pirkti už mažiausią kainą

Įpareigoti perkančiąsias organizacijas, prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu

Tariami sutaupymai perkant už mažiausią kainą vėliau išleidžiami stabdant, konservuojant ir saugant neužbaigtas statybas, prarandant darbų kokybės garantijas bei iš naujo atliekant viešųjų pirkimų procedūras.

Statybos darbų pirkimas už mažiausią kainą verčia įmones kuo labiau sumažinti sąmatas ir taupyti, o tai nekuria prielaidų investicijoms ir inovacijoms sektoriuje, neskatina sektoriaus plėtros, naujų darbo vietų kūrimo, darbo užmokesčio augimo, be to tai skatina neoficialaus darbo užmokesčio mokėjimą ir šešėlinę ekonomiką.

 

6. Sukurti tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogą viešuosiuose pirkimuose, parengti standartizuotas pirkimo sutartis

Norint išgyvendinti ydingą mažiausios kainos kriterijų, būtina perkančiosioms organizacijoms palengvinti ekonominio naudingumo metodo taikymą. Šiuo metu daug perkančiųjų organizacijų netaiko ekonominio naudingumo metodo, kadangi trūksta žinių.

Labai dažnai perkančiųjų organizacijų parengtos sutartys numato vykdytojams nesąžiningas sąlygas, nėra subalansuotos teisių ir pareigų atžvilgiu. Subalansuota sutartis yra viena iš stabilių santykių garantų.

 

7. Individualią statybos veiklą su verslo liudijimu leisti vykdyti tik apdailos darbams ir nesudėtingu statinių statybai, ką realiai savo jėgomis gali atlikti tik vienas fizinis asmuo

Dėl neteisingo reguliavimo statybos veikla yra masiškai vykdoma pagal verslo liudijimus, nors didžiąja dalimi tai nėra joks smulkus verslas. Tokiu būdu nemokami valstybei mokesčiai bei nesąžiningai konkuruojama su ženkliai didesnę mokestinę ir administracinę naštą patiriančiomis statybos įmonėmis.

Individuali veikla - tai vieno žmogaus vykdoma veikla. Kadangi vienas žmogus sudėtingo statinio pastatyti negali, todėl praktikoje susiklostė ydinga situacija, kai individualią veiklą vykdantys asmenys sudaro grupes (taip vadinamas brigadas), tokiu būdu išvengdami įmonės kūrimo bei darbo santykių. Tokia veikla nebėra individuali vieno žmogaus veikla, o paslėpta įmonės forma.

 

8. Numatyti 5% lengvatinį PVM statybos darbams (be medžiagų) tose srityse, kur šešėlis yra didžiausias - fizinių asmenų dažniausiai užsakomiems statybos darbams

Taikant PVM lengvatą, galima legaliai veikiančių rangovų kainas padaryti labiau konkurencingas.

Skatinti privačius užsakovus naudotis legaliai veikiančių ir garantijas suteikiančių rangovų paslaugomis, o ne šiek tiek pigesnes paslaugas siūlančiais, bet nelegaliai dirbančiais asmenimis.

 

9. Statybos įstatyme numatyti reikalavimą skaitmeniniu būdu kaupti ir perduoti statinio gyvavimo ciklo informaciją

Kiekvienam statybos proceso etapui reglamentai nustato privalomuosius dokumentus, jų saugojimo bei perdavimo statytojui tvarką. Tačiau unifikuoto reikalavimo kaupti ir perduoti visus statinio gyvavimo ciklo dokumentus (informaciją) statytojui, o vėliau ir kiekvienam naujam savininkui, nėra.

Statinio gyvavimo ciklo dokumentų (informacijos) kaupimas sudarytų prielaidas kiekvienam statinio savininkui turėti apie statinį pilną ir įvairiapusišką informaciją, kuri naudinga statinio eksploatavimo metu, taip pat vykdant bet kokius vėlesnius statybos darbus (rekonstrukcijos, remonto, griovimo).

 

10. Mokėjimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas

Mokėjimų kultūros ugdymas ir finansinės disciplinos skatinimas padės užtikrinti statybų sektoriaus ir visos įmonių grandinės stabilumą: pradedant užsakovu, rangovu ir baigiant subrangovu.