Spalio 14 d. Europos Komisija (EK) pritarė viešųjų pastatų strategijai „Renovacijos banga“, kuria remiantis per ateinantį dešimtmetį bus siekiama bent dvigubai padidinti renovacijos mastą, siekiant kovoti su klimato kaita.

EK pirmininkė Ursula von der Leyen teigia, kad 27 valstybių blokas „privalo paspartinti“ renovacijas, jei nori pasiekti kovos su klimato kaita tikslus, o didžiausios pastangos turės būti nukreiptos į mokyklas, ligonines ir socialinius būstus.

Įgyvendinant naująją renovacijos strategiją, dėmesys bus kreipiamas į 3 prioritetus:

- šildymo ir vėsinimo sistemų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą

- energijos nepritekliaus ir prasčiausio energinio naudingumo pastatų problemų sprendimą

- viešųjų pastatų, kaip mokyklų, ligoninių ir administracinių pastatų, renovaciją