Balandžio 27 d. įvyko nuotolinis Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdis, kuriame vyko pasirengimas ateinančiam asociacijos visuotiniam narių susirinkimui, 2020 m. LSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio projekto aptarimas, taip pat įkurtas Infrastruktūros komitetas ir priimtas naujas narys.

 

Posėdžio metu buvo rengiamasi visuotiniam LSA narių susirinkimui, vyksiančiam balandžio 29 d. Asociacijos Taryba pritarė LSA prezidento Daliaus Gedvilo pristatytiems 2020 m. LSA Veiklos ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio projektams.

 

LSA prezidentas D. Gedvilas asociacijos Tarybai kartu pateikė ir statistinę informaciją apie statybos produktų kainų augimą Europoje. D. Gedvilas pristatė Europos statybos pramonės federacijos (FIEC) kreipimąsi į ES komisiją dėl smarkiai išaugusių statybos produktų kainų ir dėl šios priežasties kylančių grėsmių statybų pramonei. Pateiktame kreipimesi yra siūloma imtis nuostolių kompensavimo veiksmų.

 

Į LSA bendruomenę asociacijos Tarybos sprendimu buvo priimtas naujas narys – AB „Kauno tiltai“.

 

„Kauno tiltai“ yra didžiausia transporto infrastruktūros statybos bendrovė Baltijos šalyse. Nuo savo veiklos pradžios 1949 metais bendrovė pastatė daugiau kaip 200 tiltų ir viadukų, nutiesė ir rekonstravo daugelį kelių visoje Lietuvoje.

 

Posėdyje taip pat buvo nutarta įkurti ir sudaryti naują LSA Infrastruktūros komitetą. Pagrindinė komiteto funkcija – nagrinėti infrastruktūros (kelių, tiltų, elektros, kitokių inžinerinių statinių) statybos klausimus. Komiteto vadovu išrinktas „Kauno tiltai“ generalinis direktorius Aldas Rusevičius.