Gegužės 7 d. LR Seimo Konstitucijos salėje vyks konferencija „Statybos darbuotojų darbų saugos mokymų ir kompetencijų tobulinimas“, skirta visoms atsakingoms švietimo ir socialinių reikalų institucijoms kartu su įstatymų leidėjais, darbdaviais ir mokymo įstaigomis aptarti esamą statybų sektoriaus darbų saugos ir darbuotojų kompetencijų ugdymo padėtį, darbdavių iniciatyvas ir tobulinimo galimybes. 

 

Data: gegužės 7 d.

Laikas: 10.00 val.

Vieta: LR Seimo Konstitucijos salė su galimybe dalyvauti nuotoliniu būdu ir klausyti transliacijos internete

Registracijahttps://bit.ly/3aVHDYf

(diena prieš konferenciją el. paštu užsiregistravę dalyviai nuotolinio prisijungimo nuorodą)

 

Konferencijos iniciatorius Seimo narys Jonas Varkalys.

 

Darbų ir sveikatos saugos lygiu statyboje Lietuva dar gerokai atsilieka nuo pažangių ES valstybių. Darbdavių mokymai yra nevienodos kokybės, ne visi darbdaviai pajėgūs kokybiškai mokyti, o specializuotos įmonės taikosi prie minimalių darbdavių poreikių. Mokymai retai užtikrina gerus darbuotojų įgūdžius, o aklai vykdant teisės aktų reikalavimus, dažnai pakeičiami instruktavimu ir informavimu. 

 

Šių metų spalio mėnesį baigs galioti patvirtintos ir AIKOS sistemoje skelbiamos darbų saugos ir sveikatos neformalių mokymų programos. Kartu nustos galioti ir įstaigų akreditacijos pagal šias programas. 

 

Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) siūlo išsaugant Lietuvos gerąją praktiką ir jau sukurtus sėkmingus sistemos elementus, pasinaudojant sukaupta Europos valstybių patirtimi ir nesiimant radikalių reformų, patobulinti esamą sistemą ir padaryti ją skaidresne, vienodai taikoma visiems darbdaviams ir orientuota į pagrindinį tikslą – ugdyti DSS kompetencijas, kad darbuotojai galėtų efektyviai atlikti darbo funkcijas savo darbo aplinkoje, bet nenukrypstant nuo ES direktyvos nuostatų: 

1. Parengti ir patvirtinti naujas (minimalios) DSS neformalaus mokymo programas (modulius) su valstybiniais kodais; 

2. Akredituoti mokymo ir vertinimo įstaigas (išskyrus darbdavius, kurie tai daro tik savo reikmėms); 

3. Suteikti įgaliojimus VDI dalyvauti įstaigų akreditavime ir akreditacijos priežiūroje; 

4. Užtikrinti, kad DS akredituotų įstaigų pažymėjimai (vertinimo rezultatai) būtų kaupiami vieningame registre ir prieinami inspektoriams bei konkrečių darbuotojų darbdaviams; 

5. Nustatyti vienodas privalomas mokymų/vertinimo atnaujinimo periodiškumą; 

6. Papildyti įpareigojimus/atsakomybę darbuotojams laikytis DSS reikalavimų ir naudotis jam suteiktomis DSS priemonėmis; 

7. Patikslinti įpareigojimus darbdaviui apie akredituotų įstaigų apmokytus/įvertintus darbuotojus. 

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 

Trukmė: 2:30 val. 

 

10.00-10.15 Konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodis 

Jonas Varkalys, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys, konferencijos iniciatorius; Aistė Gedvilienė, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė; Mindaugas Lingė, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas 

10.15-10.30 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos planai ir nelaimingų atsitikimų statyboje mažinimas 

Pranešėjas: Vytautas Šilinskas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministras 

10.30-10.55 Darbų saugos kompetencijų programos, mokymai ir vertinimai – LSA iniciatyvos 

Pranešėjai: Dalius Gedvilas, LSA prezidentas ir Robertas Encius, LSA kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas 

10.55-11.10 Darbų sauga statyboje ir nelaimingų atsitikimų pagrindinės priežastys 

Pranešėjas: Jonas Gricius, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius 

11.10-11.30 Darbų saugos užtikrinimo praktika Skandinavijos šalyse 

Pranešėja: Aurelija Stepanenko, UAB Caverion Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovė 

11.30-11.50 Darbų sauga montuojant pastolius – Olandijos ir kitų Europos šalių patirtis 

Pranešėjas: Robertas Lomtjevas, Baltic Scaffolders Association mokymų centro instruktorius 

11.50-12.05 Darbų saugos kompetencijos profesiniame mokyme 

Pranešėjas: Mindaugas Černius, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktorius 

12.05-12.30 Dalyvių trumpi pasisakymai, diskusijos 

 

Moderatorius: Aurimas Perednis