Europos statybos pramonės federacija (FIEC) kartu su kitomis didžiosiomis Europos statybos pramonės asociacijomis parengė ir paskelbė Europos statybos pramonės manifestą dėl skaitmeninimo.

Šiuo dokumentu siekiama paraginti Europos Sąjungą imtis stiprios politinės lyderystės, kurti tinkamą su duomenų valdymu susijusią teisinę aplinką, užtikrinti, kad ES biudžete reikiamas dėmesys būtų skiriamas skaitmeninių įgūdžių vystymui, tyrimų veikloms ir IT infrastruktūros plėtojimui.

Skaitmeninimas ne tik padės didinti statybos produktyvumą ir statinių kokybę, padės spręsti darbų saugos ir darbo sąlygų klausimus, tačiau ir leis Europos statybos sektoriui efektyviau užtikrinti šiandieninius poreikius: darbo vietų kūrimą, energinį efektyvumą, žiedinę ekonomiką ir kt.

Manifestą „Išmanesnė statyba. Stipresnė ekonomika. Integruota visuomenė“ galite rasti čia - http://www.fiec.eu/en/library-619/joint-manifesto-on-digitalisation-from-the-construction-industry.aspx (anglų kalba).