Europos profesinio mokymo vystymo centras (Cedefop) rugsėjo mėnesio pabaigoje pristatė Europos įgūdžių indeksą (angl. European skills index (ESI)). Ši priemonė leidžia suprasti, tirti ir lyginti kompetencijų sistemų veikimą ES šalyse.

Plačiau (anglų kalba) - https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/news/cedefop%E2%80%99s-new-european-skills-index-tool-informed-policy-making

Europos įgūdžių indeksas (ESI) - https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/european-skills-index