KADA  2018 m. lapkričio mėn.
KAM  LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai              
DĖL  Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų
APRAŠYMAS  Asociacija siūlo tobulinti parengtą nuostatų projektą, t. y.: išgryninti „savarankiškai dirbančio asmens“ sąvoką ir numatyti VDI teisę tikrinti tokius asmenis statybvietėse; aiškiau apibrėžti atvejus, kai būtinas statinio saugos ir sveikatos koordinatorius (įvedant statybvietėje esančių žmonių skaičiaus kriterijų); numatyti VDI galimybę gauti informaciją iš IS „Infostatyba“, o iš statybos dalyvių jos nebereikalauti; reglamentuoti patekimo į statybvietę tvarką; ir kt.