KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM Užimtumo tarnybai prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DĖL Dėl profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo 
APRAŠYMAS

Praktikoje Lietuvos statybos įmonės susiduria su sunkumais, įdarbinant suvirintojus iš trečiųjų valstybių, kadangi, nėra aišku, kokiems suvirintojams yra taikoma lengvatinė įsidarbinimo tvarka.

Šiuo metu galiojančiame Profesijų, kurių darbuotojų trūkstą Lietuvos Respublikoje, sąraše naudojami profesijų kodai yra perimti iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus, kuris nėra nuoseklus ir tikslus. Asociacija siūlo patikslinti suvirintojų sampratą, įtraukiant visas įmanomas suvirintojų grupes (suvirintojo elektra, suvirintojo dujomis ir elektra, suvirintojo elektra rankiniu būdu ir t.t.).