2018

KADA  2018 m. spalio mėn. 
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL  Kvotų įvedimo trūkstamų profesijų trečiųjų šalių piliečiams
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, pagal Vyriausybės siūlomą kvotų apskaičiavimo formulę nebus įmanoma teisingai ir tiksliai apskaičiuoti darbuotojų poreikio, kadangi dauguma formulės dedamųjų elementų yra sąlygiški bei paremti prielaidomis. Skaičiuojant kvotas pagal šią formulę, susidarys didelė paklaida.

Asociacija siūlo kvotų nustatymą grįsti šakinių asociacijų pateikta darbuotojų poreikio informacija, kurią šakinės asociacijos surinktų darbdavių apklausos būdu. 

 

KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  Lietuvos standartizacijos departamentui 
DĖL  Naujo CEN technikos komiteto sudarymo
APRAŠYMAS Lietuvos standartizacijos departamento  prašymu asociacija pateikė nuomonę, kad  standartizacija viešųjų pirkimų srityje Lietuvai yra aktuali ir asociacija galėtų dalyvauti rengiant Europos standartų projektus.

 

KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai
DĖL  Pavojingų darbų sąrašo panaikinimo
APRAŠYMAS

Asociacija pritarė Valstybinės darbo inspekcijos siūlymui panaikinti pavojingų darbų sąrašą, kadangi racionaliau, kai darbų saugos priemonės įgyvendinamos vertinant konkrečią situaciją ir atsižvelgiant į konkrečių darbų specifiką, o ne pagal išankstinį sąrašą.

Tačiau LSA atkreipė dėmesį, kad pagal Statybos įstatymą potencialiai pavojingų darbų atlikimas yra vienas iš ypatingojo statinio požymių. Todėl siekiant sistemiško požiūrio, būtina įvertinti, kaip pavojingų darbų sąrašo naikinimas koreliuos su ypatingojo statinio samprata.

 

KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Teisingumo ministerijai
DĖL  LR lobistinės veiklos įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo, kad  lobistinės veiklos iniciatyvas deklaruotų tik asmuo, kurio atžvilgiu vyko lobinimas. Deklaravimo pareiga negali būti perkelta teisėkūros iniciatyvas teikiančiam verslui ir visuomenei, nes teisėkūra yra valstybės funkcija. Valstybė turi šią funkciją įgyvendinti ir užtikrinti skaidrumą pati savo resursais, o ne perkeldama administracinę naštą verslui ir visuomenei.

 

KADA  2018 m. rugpjūčio mėn. 
KAM  Teisingumo ministerijai
DĖL  LR lobistinės veiklos įstatymo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria, kad asociacijos (jų darbuotojai ir valdymo organų nariai) būtų laikomos lobistais. Asociacijos veikia pagal specialų įstatymą, kuris nenumato, kad asociacijų veikla būtų licencijuojama ar kažkaip kitaip ribojama specialiomis teisinėmis procedūromis. Be to, Asociacijų veiklos tikslai, atstovaujamos vertybės ir interesai yra numatyti steigimo dokumentuose, kurie yra vieši; asociacijos teikia Valstybės įmonei Registrų centras metines veiklos ataskaitas, kurios irgi yra viešos. Todėl asociacija iniciatyvų fiksavimas lobistinės veiklos instrumentais yra perteklinis, laikytinas administracine našta.

Asociacija siūlo, kad deklaruoti apie įvykusį lobizmo faktą privalo tik asmuo, kurio atžvilgiu vyko lobinimas. Per valstybės politikų ir tarnautojų deklaracijas būtų užtikrinamas pilnas, savalaikis ir objektyvus lobinimo atsekamumas.

 

KADA  2018 m. birželio mėn. 
KAM  Ūkio ministerijai
DĖL  Užduočių Lietuvos komercijos atašė
APRAŠYMAS

Ūkio ministerijos prašymu Asociacija pateikė pasiūlymus dėl užduočių Lietuvos komercijos atašė:

1. Pagal verslo įmonių ar verslo asociacijų užklausas surinkti informaciją apie konkrečioje valstybėje galiojantį verslo reguliavimą, t.y. mokesčius, veiklos įteisinimą, veiklos formas, darbo santykius, komandiruojamus darbuotojus, darbo užmokestį, soc. draudimą, profesinių sąjungų reikalavimus ir pan.

Tokia informacija labai reikalinga įmonėms, kurios nori vykdyti veiklą užsienyje, steigti įmonę ar filialą, dirbti pagal tiesioginę sutartį su toje valstybėje registruotu užsakovu arba subrangos pagrindais.

2. Komercijos atašė turėtų, kiekvienas atskirai, surengti Lietuvos pramonininkų konfederacijoje susitikimą su verslo bendruomene ir to susitikimo metu tiesiogiai išklausyti pasiūlymus savo veiklai konkrečioje valstybėje.

 

KADA  2018 m. birželio mėn.
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL  Užimtumo sistemos ir Lietuvos darbo biržos veiklos tobulinimo
APRAŠYMAS

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto prašymu Asociacija pateikė pasiūlymus dėl užimtumo sistemos ir Lietuvos darbo biržos veiklos tobulinimo:

1. Perkvalifikavimo organizavimas turi vykti ne „formaliai“, o nuolat ir kryptingai vykdant darbo rinkos poreikių analizę, gebant greitai reaguoti pagal regionų ir atskirų ūkio sektorių poreikius.

2. Keisti teisės aktus, siekiant skatinti šalies piliečius ne gyventi iš pašalpų, o ieškoti legalaus darbo.

3. Atsisakyti laisvų darbo vietų registravimo ir fizinio apsilankymo pas darbdavius prievolių.

4. Maksimaliai mažinti bedarbių fizinio apsilankymo darbo biržoje būtinybę, komunikavime daugiau taikyti elektroninius instrumentus.

5. Aktyviau bendradarbiauti su seniūnijomis, rinkti informaciją apie jų poreikius ir trumpalaikių darbų suteikimo galimybes.

6. Nevykdyti tos veiklos, kurią realiai vykdo verslas (pvz. darbo paieškos-pasiūlos portalų veikla, įdarbinimo agentūrų veikla). LDB turi vykdyti tokią veiklą, kuriai vykdyti finansines bei kitokias priemones turi tik valstybė, pavyzdžiui skirti finansavimą, kad bedarbis galėtų pasinaudoti verslo paslaugomis ieškant darbo - mokamų CV portalų bei įdarbinimo agentūrų paslaugų apmokėjimui.

 

KADA  2018 m. gegužės mėn.
KAM  Finansų ministerijai
DĖL  Struktūrinių reformų mokesčių srityje
APRAŠYMAS

Asociacija pritarė struktūrinių reformų idėjoms mokesčių srityje. Tačiau siūlo parengtus įstatymų projektus tobulinti:

1) vietoje GPM lengvatos už įsigyjamus apdailos ir remonto darbus taikyti PVM lengvatą, t.y. kad būtų sugrąžinama 50 proc. sumokėto PVM. PVM yra paprasčiau administruojamas mokestis, jo grąžinimą galimą atlikti operatyviau visų metų eigoje, o ne tik metų gale, kaip būtų GPM lengvatos atveju. Todėl PVM lengvata gyventojams būtų patrauklesnė.

Jeigu būtų nuspręsta likti prie GPM lengvatos idėjos, tokiu atveju būtina ženkliai padidinti lengvatos dydį, kad gaunama GPM lengvata būtų didesnė už sutaupymą perkant pigesnes paslaugas iš „šešėlyje“ veikiančių asmenų.

2) išplėsti prekių ir paslaugų sąrašą (būsto, poilsio, kelionių, sveikatinimo, draudimo ir kt.), kurių įsigijimo išlaidas būtų galima įtraukti į įmonių sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną. Tuo pačiu nelaikyti jų gyventojų pajamomis natūra ir jų atžvilgiu netaikyti GPM. Toks reguliavimas ekonomiškai skatintų pirkėjus legalizuoti įvairių prekių ir paslaugų pirkimą, t.y. taptų ekonomiškai naudinga pirkimus vykdyti legaliai įmonių vardu, o tai reiškia „šešėlio“ mažinimą su visomis su tuo susijusiomis teigiamomis pasekmėmis biudžetui (didesnis surinktas PVM ir kt.);

3) nepritarti GPM didinimui iki 25 proc., nes tai nesuderinama su siekiamybe mažinti darbo apmokestinimą, kuri yra deklaruojama šioje mokesčių reformoje;

4) NPD prilyginti MMA. Būtų socialiai teisinga neapmokestinti MMA dydžiui lygios sumos, kadangi ją valstybė nustato kaip minimalių žmogaus poreikių tenkinimo ribą;

5) vietoje siūlomų NT mokesčio pakeitimų taikyti visuotinį NT mokestį (įskaitant ir valstybės valdomo NT apmokestinimą), tačiau kartu mažinti NT mokesčio tarifus, o maksimalų NT mokestį nustatyti ne didesnį kaip 1 proc. Toks apmokestinimo modelis panaikintų galimybę „apeiti“ mokestį, mokestis būtų paprasčiau administruojamas, dėl protingų tarifų nebūtų didelė finansinė našta. 

6) abejotina, ar tikslinga įvesti patikimo mokesčių mokėtojo kategoriją, susiejant ją su galimybe dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Galiojančiame LR viešųjų pirkimų įstatyme jau yra panašūs kriterijai, kurie riboja tiekėjų galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Todėl atsiranda tam tikras dubliavimas.

 

KADA  2018 m. gegužės mėn. 
KAM  Ūkio ministerijai
DĖL  LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija pritaria įstatymo projekto tikslui vertinti tiekėjų darbuotojams mokamo darbo užmokesčio dydį. Tačiau siūlo įstatymo projektą tobulinti:

1) vertinti ne tik tiekėjo ir subtiekėjo darbuotojų atlyginimą, bet ir ūkio subjektų grupės dalyvių darbuotojų atlyginimą, nes viešuosiuose pirkimuose tiekėjai gali dalyvauti ne tik su subrangovais, bet ir kaip ūkio subjektų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį;

2) abejotinas reikalavimas, kad tiekėjas privalo įsipareigoti mokėti savo darbuotojams atitinkamą atlyginimą sutarties vykdymo metu. Perkančioji organizacija yra suinteresuota tik tuo, kad tiekėjas laiku ir kokybiškai atliktų statybos darbus. Perkančioji organizacija neturi jokio intereso sekti, ar tiekėjas moka savo darbuotojams pažadėtą darbo užmokestį, todėl jokios realios kontrolės perkančioji organizacija šiuo aspektu nevykdys;

3) pagal įstatymo projektą tiekėjai konkuruoja, kiek jų mokamas darbo užmokestis viršija MMA. Tačiau statybos sektoriuje darbuotojams yra mokamas didesnis už MMA darbo užmokestis. Asociacijos nuomone, valstybė per viešuosius pirkimus turėtų skatinti mokėti legalų darbo užmokestį, todėl tiekėjai turėtų konkuruoti ne nuo MMA ribos, o nuo aukštesnės ribos (pvz. nuo 0,8 vidutinio šalies arba sektoriaus darbo užmokesčio);

4) didžioji dauguma pirkimų vyksta pagal mažiausios kainos kriterijų. Todėl darbo užmokesčio reikalavimą svarbu integruoti kaip kvalifikacinį reikalavimą ir į pirkimus, vykdomus pagal mažiausią kainą.

 

KADA  2018 m. kovo mėn.
KAM  Finansų ministerijai
DĖL  LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo projekto 
APRAŠYMAS Asociacija pateikė pasiūlymus dėl bankroto ir restruktūrizavimo procesų tobulinimo bei prevencijos. Asociacija siūlo didinti informacijos apie nemokią įmonę atskleidimo kreditoriams bei kreditorių priėjimo prie tokios informacijos galimybes, taip pat numatyti priemones, kurios paskatintų įmones laiku pateikti VĮ Registrų centrui savo finansinius dokumentus (pavyzdžiui, vėluojančioms įmonėms neteikti valstybės registrų paslaugų), taip pat sudaryti kreditoriams galimybę kapitalizuoti kreditorių reikalavimus įsigyjant už juos nemokios įmonės akcijų. 

 

KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Valstybinės darbo inspekcijos prašymu
DĖL  LR darbo kodekso įgyvendinimo
APRAŠYMAS Asociacija, atsižvelgdama į narių pateiktas praktines pastabas, siūlo tikslinti kodekso nuostatas dėl darbo tarybų, darbo užmokesčio, projektinio darbo ir kt., siekiant darbo santykių lankstumo ir biurokratinės naštos mažinimo

 

KADA  2018 mėn. sausio mėn.
KAM  Seimo Ekonomikos komitetui
DĖL  LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija pritarė projekto tikslams, kad viešuosiuose pirkimuose prioritetas būtų teikiamas įmonėms, kurios savo darbuotojams moka atlyginimą, ne mažesnį kaip 0,8 sektoriaus vidutinio darbo užmokesčio. Kartu asociacija siūlo tobulinti projektą, kad jo nuostatos būtų realiai įgyvendinamos, išvengiant piktnaudžiavimo dabar esančiomis jo spragomis.

 

KADA  2018 m. sausio mėn.
KAM  Švietimo ir mokslo ministerijai
DĖL  Kompetencijų vertinimo reglamentavimo tobulinimo
APRAŠYMAS Asociacija, atsižvelgdama į tai, kad yra priimta nauja LR profesinio mokymo įstatymo redakcija, siūlo optimizuoti kompetencijų vertinimo procedūras, daugiau taikyti elektroninius instrumentus, taip pat aiškiau reglamentuoti kompetencijų, įgytų mokantis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas bei savišvietos būdu, vertinimo procedūras

 

2017

KADA 2017 11
KAM Ūkio ministerijai
DĖL administracinės naštos verslui mažinimo priemonių 2018-2019 metais
APRAŠYMAS Asociacija siūlo, kad valstybės institucijų turimą informaciją apie tiekėją perkančiosios organizacijos viešuosiuose pirkimuose turi susirinkti pačios savo lėšomis, ir iš tiekėjų jos nereikalauti. Taip pat kad statybos inžinierių bei ypatingojo statinio statybos rangovų atestavimas būtų perduotas savireguliacijai sektorinėms asociacijoms. Taip pat, kad savireguliacijai sektorinėms asociacijoms būtų perduotas tatybos inžinierių atestavimui skirtų profesinių žinių egzaminų programų bei atestuotų asmenų kvalifikacijos tobulinimui skirtų mokymo programų virtinimo funkcija. Taip pat asociacija siūlo didinti statybą leidžiančių dokumentų išdavimo metu sukauptų duomenų viešumą (atviri duomenys). Ir kiti siūlymai.

 

KADA 2017 11
KAM Lietuvos standartizacijos departamentui
DĖL 2018 metų Lietuvos standartų programos
APRAŠYMAS Asociacija, siekdama pažangos statybos sektoriuje, siūlo įtraukti į vertimų sąrašą standartus, kurie susiję su statybos sektoriaus skaitmenizavimu, taip pat kitus sektoriui aktualius standartus.

 

KADA 2017 m. birželio mėn.
KAM Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo įteisinti baigtinius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų sąrašus pagal ūkio sektorių ar pirkimo objektų specifiką ir sukurti automatizuotą tiekėjų kvalifikavimo sistemą. Tokiu būdu optimizuoti ir skaidrinti viešųjų pirkimų procedūras, eliminuoti žmogiškojo faktoriaus įtaką, užkirsti kelią perkančiųjų organizacijų piktnaudžiavimui.