KADA 2020 m. lapkričio mėn.
KAM Užimtumo tarnybai
DĖL LR Užimtumo įstatymo taikymo aktualijų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad šiuo metu pagal viešai prieinamą informaciją statybos sektoriuje darbo tariamai ieško 15 945 asmenų. Tuo pačiu metu statybos sektoriuje yra ženklus darbuotojų trūkumas, o statybos įmonės pasirengę šiandien pat įdarbinti tūkstančius darbuotojų.  Esant tokiam paradoksui, kyla pagrįstų abejonių, kad didelė dalis užimtumo tarnyboje registruotų asmenų dirba nelegaliai ir tuo pačiu metu gauna valstybės pagalbą. Tokia situacija suponuoja, kad užimtumo sistema turi spragų, t.y. sudaro sąlygas nesąžiningiems asmenims gauti valstybės pagalbą, tuo pačiu metu iškraipoma statistika bei sukuriamas įspūdis, kad valstybės pagalba darbdaviams ieškant darbuotojų nereikalinga, nes ir taip darbuotojų yra didelis pasirinkimas.

Taip pat asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos sektoriuje darbdaviams aktualu, kad priimamas į darbą asmuo turėtų žinių bei įgūdžių ir kad iš patikimo šaltinio būtų galima gauti įrodymą apie darbuotojo kompetencijas. Darbdaviams nepakanka formaliojo mokymo dokumento, kadangi formalusis mokymas savaime neužtikrina darbuotojo įgūdžių ir patirties. Todėl darbo ieškančiam asmeniui, kuris turi nešališkos organizacijos išduotą kompetencijų įvertinimo dokumentą, yra daug lengviau susirasti darbą. LR Užimtumo įstatymo 36 straipsnis numato, kad viena iš paramos mokymuisi priemonių yra neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas, tačiau ši priemonė nėra pakankamai išnaudojama. Asociacija siūlo organizuoti diskusiją dėl darbuotojų kompetencijų vertinimo, kaip priemonės darbuotojų paieškos ir įdarbinimo gerinimui.

 

KADA 2020 m. spalio mėn.
KAM Lietuvos bankui
DĖL Draudimo prievolių užtikrinimo duomenų bazės
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo įsteigti registrą, kuriame būtų kaupiama informacija apie kredito įstaigų bei draudimo įmonių produktus, naudojamus statybos sektoriuje, t.y.: privalomąjį statybos darbų draudimą; privalomąjį statybos dalyvių civilinės atsakomybės draudimą; rangovo / NT vystytojo garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimą pagal Statybos įstatymo 41 str. (banko garantiją, laidavimo draudimą); pasiūlymo galiojimo, avanso grąžinimo bei sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, laidavimo draudimą) statybos darbų pirkimuose.

Asociacijos nuomone, nauda iš registro būtų įvairiapusė, pavyzdžiui:

- galimybė perkančiosioms organizacijoms patikrinti tiekėjo atitiktį reikalavimui turėti reikiamus draudimus ir užtikrinimus, atsisakant popierinių ar skaitmeninių kopijų ir tokiu būdu mažinant administracinę naštą;

- galimybė bet kuriam užsakovui (tiek privačiam, tiek viešajam) patikrinti rangovo vienu metu turimų prievolių užtikrinimo priemonių apimtį, vertinant įsipareigojimų įvykdymo riziką;

- prielaidos didinti skaidrumą statybos darbų viešuosiuose pirkimuose bei sąžiningą statybos dalyvių konkurenciją; 

- galimybė sukurti integracija su NT registru ir prie statinių priskirti informaciją apie statiniui taikomas garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo priemones. Tokia informacija būtų naudinga NT pirkėjams; ir kt.

 

 

 

KADA 2020 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
DĖL Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto 
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, visais atvejais, kai perkančioji organizacija ne dėl tiekėjo kaltės nutraukia pradėtas procedūras ar atmeta visus pasiūlymus, tiekėjai patiria išlaidas (darbuotojų ar pasamdytų konsultantų sugaištas laikas ir jų darbo apmokėjimas rengiant pasiūlymus, sugaištas laikas pasitelkiant partnerius ir subrangovus, išlaidos užtikrinimams/garantijoms gauti). Todėl perkančiajai organizacijai nutraukus pradėtas procedūras ar atmetus visų tiekėjų pasiūlymus, kartu būtina užtikrinti teisingą ir sąžiningą tiekėjų interesų apsaugą, t.y. būtina numatyti perkančiosioms organizacijoms pareigą kompensuoti tiekėjų išlaidas bei pavesti LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai parengti išlaidų apskaičiavimo metodiką.

Taip pat, asociacijos nuomone, siūlomi profesinio pažeidimo reglamentavimo pakeitimai nėra aiškūs ir tikslūs, atskiros nuostatos dubliuojasi. Kritikuotina įstatymo projekto rengėjo pozicija, kad pašalinti iš pirkimo procedūrų galėtų pakakti tam tikrų institucijų sprendimų ar įtarimų administracinio pobūdžio pažeidimais (pavyzdžiui, dėl darbo, konkurencijos ar kitų sričių teisės klausimų, kai šie įtarimai ar pažeidimai nebūtų galutinai ištirti teismine tvarka).