KADA 2020 m. gegužės mėn.
KAM

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

Migracijos departamentui

DĖL Karantino režimo pakeitimo
APRAŠYMAS

Įgyvendinant sudėtingus valstybinės ar regioninės svarbos objektus, būtina pasitelkti užsienio specialistus, be kurių nebus įmanoma atlikti darbų. Atvykus tokiems specialistas, jie negalėtų iš karto pradėti skubių darbų, nes turėtų 14 dienų karantinuotis. Toks reguliavimas neužtikrina sklandaus viešajam interesui svarbių objektų įgyvendinimo.

Asociacija siūlo inicijuoti Vyriausybės nustatyto karantino režimo pakeitimą numatant galimybę atvykti į Lietuvą užsienio įmonių darbuotojams, pateikusiems pažymas apie neigiamą COVID-19 testą, ir netaikant jiems 14 dienų karantinavimosi Lietuvoje reikalavimo. Asociacijos siūlomas reguliavimas sudarys prielaidas įgyvendinti svarbius valstybei objektus, tuo pačiu išlaikant sveikatos apsaugos kontrolę.

 

KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL

LR Vyriausybės pasitarimo protokolo projekto dėl privalomo bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo viešojo sektoriaus statinių ar jų dalių projektavime ir statyboje

APRAŠYMAS

Asociacija siūlome koreguoti kriterijus, pagal kuriuos nuo 2020 m. liepos 1 d. privaloma taikyti BIM metodus:

1) atsisakyti kriterijaus dėl 12 mėn. projekto rengimo trukmės, kadangi šis kriterijus neturi jokio ryšio su poreikiu taikyti BIM. Ne projektavimo trukmė, o statomo objekto specifika nulemia BIM taikymo poreikį. Projektavimo trukmė tik tam tikrais atvejais gali netiesiogiai atspindėti objekto sudėtingumą, tačiau nebūtinai ir ne visais atvejais. Be to, 12 mėn. projektavimo trukmė praktikoje yra reta, o tai reikštų, kad pagal šį kriterijų BIM metodai būtų taikomi labai retai.

2) mažinti kainos ribą iki 3 mln. Nėra jokio pagrindo nustatyti aukštą kainos ribą, tokiu būdu ne skatinant, bet ribojant BIM taikymą. Asociacija siūlo 3 mln. kainos ribą taikyti vienodai tiek pastatams, tiek inžinieriniams statiniams, kadangi statinio rūšis pati savaime a priorinenulemia poreikio taikyti BIM - būtina įvertinti kiekvieną atskirą objektą ir situaciją. Asociacija taip pat siūlo nuo 2021 m. sausio 1 d. BIM taikyti visuose valstybiniuose objektuose nuo 3 mln. vertės.

 

KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM LR Teisingumo ministrui
DĖL Procesinių veiksmų atlikimo karantino metu
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad karantino sąlygomis susidarė situacija, kuomet įmonių veikla yra uždrausta arba faktiškai nevyksta, darbuotojai yra atleisti, prastovose arba dirba nuotoliniu būdu (ne biure), tačiau civiliniai procesiniai veiksmai įmonių atžvilgiu yra vis tiek atliekami (pvz. siunčiami pranešimai, reikalaujama pateikti tam tikrus dokumentus, organizuojamas areštų bei išieškojimo veiksmų fizinis atlikimas ir pan.). Todėl įmonės negali tinkamai organizuoti savo gynybos, pateikti įrodymų ar dokumentų, deramai įgyvendinti rungimosi bei kitų civilinio proceso principų. Būna situacijų, kai net įmonių atstovai (pvz. advokatai) atsisako atlikti veiksmus, kadangi tam būtina lankytis žmonių susibūrimo vietose ir padidėja rizika sveikatai.

Tokia situacija yra teisiškai prieštaringa, nes pati valstybė karantino apribojimais tiesiogiai sustabdė įmonių veiklą arba faktiškai įtakojo veiklos sustabdymą, be to skatina saugotis ir saugoti kitus vengiant susitikimų bei išnaudojant nuotolinio darbo galimybes. Iš kitos pusės, valstybė nesustabdo procesinių veiksmų, kuriems įgyvendinti yra reikalinga veikianti (o ne suspenduota) įmonė ar fiziškai vietoje dirbantys įmonių darbuotojai.  Kyla situacijos teisėtumo klausimas, neužtikrinamas procedūros ar proceso dalyvio teisinis saugumas.

Asociacija siūlo įvertinti galimybę karantino metu riboti procesinių veiksmų atlikimą bei karantino laikotarpiui pratęsti procesinius terminus, kai procesiniuose veiksmuose turi dalyvauti įmonės, kurių veikla uždrausta arba dėl karantino sustabdyta.