KADA 2020 m. balandžio mėn. 
KAM

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

LR Aplinkos ministerijai

UAB "Investicijų ir verslo garantijos"

DĖL INVEGA priemonių taikymo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo išplėsti INVEGA priemonių taikymo galimybes, panaudojant INVEGA garantijas:

·       rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti pagal LR statybos įstatymo 41 straipsnį;

·       pasiūlymo galiojimo bei sutarties įvykdymo užtikrinimui statybos darbų viešuosiuose pirkimuose;

·       sutarties įvykdymo užtikrinimui eksportuojant statybos darbus į užsienio valstybes.

 

Faktiškai jau prasidėjusios pasaulinės ekonominės krizės metu rangovams vis sunkiau ir brangiau gauti užtikrinimus iš finansų įstaigų. Mokėjimo atidėjimas rangovams yra problemiškas, kadangi nuo didelių sąmatinių sumų susidaro pakankamai dideli mokėjimų sulaikymai ir sumažėja apyvartinės lėšos. Todėl valstybės pagalba verslui paminėtose srityse būtų labai reikšminga.

 

KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

DĖL Karantino režimo įgyvendinimo
APRAŠYMAS

Asociacija pranešė ministerijoms apie problemines situacijas ir pateikė pasiūlymus joms spręsti, kai karantino režimą įgyvendinti yra sudėtinga, kadangi trūksta teisinio aiškumo arba nėra iki galo apgalvotos visos įmanomos situacijos. Pavyzdžiui:

1) problemos dėl privalomai karantinuotų darbuotojų-užsieniečių nedarbingumo įforminimo nuotoliniu būdu, kai jie nėra priregistruoti sveikatos priežiūros įstaigoje ir neturi asmens kodo;

2) problemos dėl darbuotojo nušalinimo galimybės, kai kyla grėsmė kitų darbuotojų sveikatos saugumui, o darbuotojo darbas (pvz. statybos įmonėse) nuotoliniu būdu neįmanomas;

3) problemos, kai kyla grėsmė darbuotojų sveikatos saugumui, o riziką keliančiam darbuotojui negali būti suteiktas nedarbingumas, todėl darbuotojas slepia rizikos faktorių  nenorėdamas prarasti darbo, o darbdavys negali apsaugoti kitų darbuotojų.

 

KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Dėl LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo
APRAŠYMAS

Šiuo metu pavienės perkančiosios organizacijos jau taiko BIM ir tuo tikslu naudojasi rinkoje esančiais produktais, kadangi tai yra leidžiama. Valstybė dar nėra sukūrusi užbaigtos BIM dokumentų sistemos (dokumentų projektai nebuvo pristatyti statybos verslo bendruomenei ir su ja derinami). Tačiau įstatymo projektai dėl BIM taikymo įsigalios š.m. liepos 1 d., tad nuo šio termino rinkoje esančiais privačiais produktais naudotis perkančiosios organizacijos nebegalės. Asociacijos nuomone, toks apribojimas nepagrįstai suvaržo BIM naudojimą viešuosiuose pirkimuose.

Asociacija siūlo parengtuose įstatymų projektuose patikslinti, kad kol nėra sukurta valstybės BIM dokumentų sistema, BIM taikomas laisvanoriškai, naudojantis rinkoje esančiais privačiais produktais.