KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

DĖL Karantino režimo įgyvendinimo
APRAŠYMAS

Asociacija pranešė ministerijoms apie problemines situacijas ir pateikė pasiūlymus joms spręsti, kai karantino režimą įgyvendinti yra sudėtinga, kadangi trūksta teisinio aiškumo arba nėra iki galo apgalvotos visos įmanomos situacijos. Pavyzdžiui:

1) problemos dėl privalomai karantinuotų darbuotojų-užsieniečių nedarbingumo įforminimo nuotoliniu būdu, kai jie nėra priregistruoti sveikatos priežiūros įstaigoje ir neturi asmens kodo;

2) problemos dėl darbuotojo nušalinimo galimybės, kai kyla grėsmė kitų darbuotojų sveikatos saugumui, o darbuotojo darbas (pvz. statybos įmonėse) nuotoliniu būdu neįmanomas;

3) problemos, kai kyla grėsmė darbuotojų sveikatos saugumui, o riziką keliančiam darbuotojui negali būti suteiktas nedarbingumas, todėl darbuotojas slepia rizikos faktorių  nenorėdamas prarasti darbo, o darbdavys negali apsaugoti kitų darbuotojų.

 

KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Dėl LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo
APRAŠYMAS

Šiuo metu pavienės perkančiosios organizacijos jau taiko BIM ir tuo tikslu naudojasi rinkoje esančiais produktais, kadangi tai yra leidžiama. Valstybė dar nėra sukūrusi užbaigtos BIM dokumentų sistemos (dokumentų projektai nebuvo pristatyti statybos verslo bendruomenei ir su ja derinami). Tačiau įstatymo projektai dėl BIM taikymo įsigalios š.m. liepos 1 d., tad nuo šio termino rinkoje esančiais privačiais produktais naudotis perkančiosios organizacijos nebegalės. Asociacijos nuomone, toks apribojimas nepagrįstai suvaržo BIM naudojimą viešuosiuose pirkimuose.

Asociacija siūlo parengtuose įstatymų projektuose patikslinti, kad kol nėra sukurta valstybės BIM dokumentų sistema, BIM taikomas laisvanoriškai, naudojantis rinkoje esančiais privačiais produktais.

 

KADA 2020 m. kovo mėn.
KAM

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministrui

L.e.p. Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrui

DĖL Susibūrimų draudimo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad dėl karantino uždraudus visus žmonių susibūrimus, toks uždraudimas aiškus tik fizine prasme, tačiau juridine prasme yra įvairių situacijų, dėl kurių reikalingi papildomi paaiškinimai:

1. Juridinių asmenų visuotiniai dalyvių susirinkimai pagal įstatymus turi įvykti iki gegužės 1 d. Iki šio termino visuotiniuose dalyvių susirinkimuose taip pat turi būti patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai.

Nuotolinis susirinkimų būdas teisės aktuose nėra reglamentuojamas, o skubos tvarka pakeisti juridinių asmenų įstatus, numatant nuotolinį susirinkimų organizavimo būdą, šiuo metu nėra galimybės. Todėl nėra aišku, ar karantino metu susirinkimai turi vykti. Jeigu taip, tai kokiu būdu juos organizuoti ?

2. Įmonėse darbo specifika gali būti tokia, kad darbuotojai privalo būti vienas šalia kito.

Neaišku, kaip įgyvendinti susibūrimo draudimą, kai tai objektyviai neįmanoma. 

3. Teikiant įvairias paslaugas, kurios nėra uždraustos, dėl paslaugų specifikos gali susiformuoti žmonių susibūrimai vienoje vietoje. Neaišku, kaip įgyvendinti šį draudimą, kai tai objektyviai neįmanoma.

4. Neaišku, kaip civilinių, administracinių ir baudžiamųjų procesų dalyviams įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, esant susibūrimų draudimui. Neaišku, ar susibūrimų draudimas gali būti pagrįsta priežastimi proceso dalyviui atsisakyti atlikti tam tikrus veiksmus (pvz. atsisakyti dalyvauti teismo posėdyje). Neaišku, ar gali procesai vykti nuotoliniu būdu, jeigu kodeksuose jis nėra reglamentuotas.

5. Įvairios komisijos, tarybos, komitetai ir kiti nuolatiniai bei laikini dariniai pagal savo teisinę prigimtį nėra valstybės institucijos. Jų darbo reglamentuose nuotolinis būdas dažniausiai nėra reglamentuotas, todėl vyksta improvizuotai. Nėra aiškus tokių improvizacijų teisėtumas.

6. Dėl tų pačių priežasčių, neaišku, kaip turi vykti kreditorių susirinkimai juridinių asmenų nemokumo procesuose.

Asociacijos rašte nėra išvardintos visos įmanomos situacijos. Siekta tik parodyti teisiškai neaiškių situacijų įvairovę bei riziką, kad vėliau gali iškilti situacijų teisėtumo klausimas. Būtinas kuo skubesnis viešas tokių situacijų išaiškinimas.