KADA 2020 m. sausio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybos techninio reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo, kad projektų ekspertizės metu būtų tikrinamas kiekių skaičiavimų tikslumas. Netinkamai apskaičiuoti kiekiai yra viena dažniausiai pasitaikančių projektavimo problemų. Kadangi rengdami statybos darbų sąmatas, rangovai privalo vadovautis projektu, todėl kiekių klaidos projekte nulemia neteisingas statybos darbų sąmatas ir inspiruoja ginčus tarp rangovo ir užsakovo dėl papildomų darbų, viešyto užsakovo turimo finansavimo ar skaičiuojamosios kainos. Kiekių problema ypač dažna renovacijos darbuose. Ekspertinis įvertinimas padėtų nustatyti skaičiavimo klaidas ankstesnėje stadijoje ir užkirstų kelią šios klaidos perėjimui į statybos etapą.

 

KADA 2020 m. sausio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybos dalyvių teisių ir pareigų
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmėsį, kad rangovai dažnai susiduria su situacija, kai statybos darbų atlikimo metu nustatomi techninio projekto trūkumai, kuriuos būtina pašalinti. Civilinis kodeksas nustato, kad šiais atvejais rangovas turi kreiptis į užsakovą, kadangi projektavimo paslaugas užsakė ir apmokėjo užsakovas, o ne rangovas, todėl tik užsakovas gali reikalauti iš projektuotojo pataisyti projektą. Rangovas neturi jokių sutartinių santykių su projektuotoju, todėl negali tiesiogiai kreiptis į projektuotoją ir duoti jam imperatyvius nurodymus.

Tačiau statybos techniniame reglamente "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" yra numatytas kitoks reguliavimas, kuris prieštarauja Civiliniam kodeksui ir iškraipo Statybos įstatyme nustatytus statybos dalyvių tarpusavio ryšių principus, t.y.:

1) reglamentas numato, kad dėl projekto trūkumų rangovas kreipiasi ne į užsakovą, bet į projektuotoją (tiesiogiai arba per statybos techninį prižiūrėtoją), nors rangovas neturi nei sutartinių santykių su projektuotoju, nei atitinkamų viešojo administravimo įgaliojimų, t.y. neturi jokių teisinių svertų įpareigoti projektuotoją ištaisyti projektą

2) reglamentas nenumato būtinybės įtraukti į šį procesą statinio projekto ekspertą (jei buvo atliekama projekto ekspertizė), nors projekto ekspertas irgi yra atsakingas už projekto trūkumus, kaip ir projektuotojas. Eksperto atsakomybė ir dalyvavimas trūkumų taisyme nėra reglamente tinkamai atskleistas, todėl susiklostė ydinga praktika, kai ekspertai tik duoda formalias išvadas ir toliau procesuose nedalyvauja, nors ekspertizės paskirtis yra priešinga - būti savotišku garantu, kad projektas yra tinkamas.