KADA 2020 m. vasario mėn.
KAM LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
DĖL Asmens įgytų kompetencijų vertinimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo koreguoti kompetencijų vertinimo principus, suteikiant įgaliojimus verslo asociacijoms vykdyti kompetencijų vertinimo institucijų funkcijas. 

Darbdaviai nuolatos susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problema. Todėl svarbu, kad būsimieji darbuotojai įgytų ne tik formalią kvalifikaciją, bet turėtų realias kompetencijas, kurių reikia vienam ar kitam darbui. Įvertinti, ar darbuotojas turi reikiamas kompetencijas, geriausiai gali darbdaviai, nes verslas (darbdaviai) geriausiai žino rinkos poreikius. 

Naujoje Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo redakcijoje galima įžvelgti siekį į šalies profesinio mokymo bei darbo rinką sugrąžinti valstybinį reguliavimą, ženkliai padidinti valstybės vaidmenį ar net sukurti savotišką valstybės monopolį.

 

Asociacijos nuomone, tokia naujai kuriama sistema iš esmės neatitinka nei šiandienos, nei rytojaus darbo rinkos poreikių, nes su didele sparta kinta tiek profesijos, tiek medžiagos, technologijos, įrengimai ir kitos darbo priemonės, todėl valstybinio administravimo principas yra užprogramuotas morališkam atsilikimui. Verslas greičiau atnaujina medžiagas, technologijas, įrengimus ir darbo priemones, darbdaviai geriau žino darbo rinkos poreikius, reikalingas darbuotojų kompetencijas ir jų turinį. Tik dalyvaujant verslui, įmanoma betarpiškai ir operatyviai atliepti į rinkos pokyčius, parengti aukštos kvalifikacijos specialistus ir kurti konkurencingą šalies ūkį. Sumažinus darbdavių įtaką kompetencijų vertinime, vertinimo procesas parars ryšį su realiu gyvenimu, realiais rinkos poreikiais.