KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM

LR Aplinkos ministerijai

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui

DĖL Užsienio juridinių asmenų testavimo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad pagal LR statybos įstatymą bei statybos techninį reglamentą „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ypatingojo statinio rangovo atestacijos metu yra tikrinama tik Lietuvos rangovų turimos atestuotų statybos vadovų bei kitų specialistų įdarbinimo faktas, turimos statybos taisyklės. Iš užsienio juridinių asmenų šių dokumentų nereikalaujama. Tokiu būdu ypatingojo statinio rangovams – Lietuvos ir užsienio įmonėms taikomos nevienodos konkurencinės sąlygos.

Asociacijos nuomone yra svarbu, kad būtent užsienio rangovai turėtų Lietuvoje atestuotus statybos vadovus bei kompetentingus darbuotojus. Rangovų sukauptas žmogiškasis kapitalas ir darbų kokybės įgyvendinimui reikalinga techninė bazė, turi užtikrinti ir garantuoti, kad užsienio rangovas žinos apie statybos procesą, techninį normavimą bei statybos darbams keliamus reikalavimus Lietuvoje. Todėl, užsienio rangovai atvykstantys dirbti į Lietuvą privalo, kaip ir Lietuvos rangovai, turėti Lietuvoje galiojančias statybos taisykles.

 

KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LR Statybos įstatymo pakeitimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo LR statybos įstatymo pakeitimą, kuris padėtų spręsti statybos sektoriaus problemas:

 

1) mažinti „šešėlį“ statybos sektoriuje;

2) didinti saugą statybvietėse;

3) didinti statybos darbų kokybę ypatingųjų statinių statyboje;

4) skaidriau ir efektyviau organizuoti viešuosius pirkimus, t.y.: mažinti galimybę laimėti viešųjų pirkimų užsakymus rangovams, kurie nėra pajėgūs atlikti darbų; paskirstyti viešųjų pirkimų užsakymus tarp platesnio rato rangovų; padidinti galimybę viešųjų pirkimų užsakymus gauti tiems rangovams, kurie turi kvalifikuotus darbuotojus, investuoja į šių darbuotojų kvalifikaciją, išlaiko pastovias darbo vietas ir yra pajėgūs kokybiškai atlikti darbus;

5) gerinti konkurencinę aplinką sąžiningam statybos verslui bei profesionaliems darbuotojams.

 

Siekiant aukščiau paminėtų tikslų, Asociacija siūlo šias priemones:

 

  • sukurti laiko apskaitos instrumentą, padėsiantį valstybei kontroliuoti statybvietėse esančių asmenų buvimo laiką, o rangovams padėsiantį kontroliuoti į statybvietes patenkančius asmenis;
  • detaliau reglamentuoti ypatingųjų statinių statybos rangovų pareigą turėti darbuotojus;
  • sukurti statybos sektoriaus darbuotojų sąrašą (duomenų bazę) ir įteisinti statybos sektoriaus darbuotojo kortelę;
  • įdiegti statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų vertinimo sistemą, taikant Statybos sektoriaus profesinį standartą.

 

KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM LR Aplinkos ministerija
DĖL Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, Strategijos projekte numatyti ambicingi renovuotinų pastatų kiekiai yra sveikintini, tačiau tokius kiekius įgyvendinti prie šiandieninės sistemos ir nusistovėjusios ydingos praktikos nėra realu.

Asociacija siūlo įtraukti į Strategijos projektą siūlymus, kurios paspartintų renovacijos tempą.:

1. Numatyti galimybę renovacijoje naudoti modulines integruotas sistemas, kurios yra surenkamos (pagaminamos) gamyklose, o objektuose tik sumontuojamos. Tai ženkliai paspartintų renovacijos darbų atlikimo tempus, sumažintų oro ir sezoniškumo įtaką. Moduliai galėtų būti įvairių tipų ir medžiagiškumo (įskaitant ir medį) su išorine apšiltinimo medžiaga, apdaila, o esant poreikiui ir su langais. Tokių modulių naudojimas neturėtų būti imperatyvus, bet galėtų būti skatinamas, panaudojant ES lėšas;

2. Leisti viešuosiuose pirkimuose statybos darbus pirkti kartu su projektavimu, nepriklausomai nuo pastato dydžio.

3. Spręsti rangovų trūkumo priežastis. Daug patikimų rangovų šiuo metu net nedalyvauja viešuosiuose renovacijos darbų pirkimuose dėl neadekvačių renovacijos darbų kainų. Jau pačioje pradžioje neteisingai apskaičiuojama renovacijos darbų pirkimo kaina, todėl rangovai nedalyvauja pirkimuose, o pirkimai organizuojami po kelis kartus. Reikia vykdyti renovacijos darbų pirkimus tik už realią rinkos kainą, tokiu būdu užtikrinant rangovų suinteresuotumą dalyvauti viešuose pirkimuose. Be to, reikia numatyti galimybę, kad gyventojai iš karto pritartų statybos darbų kainos didėjimo algoritmui, jeigu neatsirastų statybos įmonė, kuri pageidautų atlikti darbus už patvirtintą pradinę kainą. Taip pat būtina atsisakyti mažiausios kainos principo, atrenkant rangovą ir nevykdyti statybos darbų pirkimų žemiau skaičiuojamosios kainos, tokiu būdu užtikrinant rangovams realias rinkos kainas ir pritraukiant patikimus rangovus.