KADA 2021 m. rugpjūčio mėn.
KAM LR Seimo nariams
DĖL Statybos sektoriaus problematikos
APRAŠYMAS

Asociacija teikia pasiūlymus, kurie padėtų spręsti sektoriuje bedarbystės bei užsieniečių įdarbinimo problemas, mažinti „šešėlį“, užtikrinti teisingesnę konkurenciją:

 

1. Dėl užsieniečių įdarbinimo

Netikrinant, kokias faktiškai kompetencijas turi įsidarbinantys Lietuvoje užsieniečiai, atsiranda rizika, kad įdarbinimo kvotos bus išnaudotos, o į Lietuvą pateks nekompetentingi specialistai, tokiu būdu darbo rinkos poreikiai nebus patenkinti.

 

Asociacija siūlo kad privaloma tvarka būtų vertinamos įsidarbinančių užsieniečių kompetencijos, siekiant, kad į vidaus rinką patektų tik kompetentingi specialistai, o kvotos būtų išnaudojamos teisingai.

 

2. Dėl bedarbių įdarbinimo

Statyboje trūksta specialistų, todėl rangos įmonės šiandien pat pasirengę įdarbinti kompetentingus darbuotojus. Tuo pačiu metu Užimtumo tarnybos pateikti duomenys rodo, kad šiandien bedarbių specialistų yra tūkstančiai.

 

Siekiant, kad nebūtų iškraipoma statistika ir nebūtų piktnaudžiaujama išmokomis, asociacija siūlo, kad privaloma tvarka būtų vertinamos bedarbių kompetencijos. Jeigu tie bedarbiai nėra statybininkai, tuomet turi būti konstatuojamas specialistų trūkumas ir leidžiama juos įsivežti iš užsienio. O jeigu tiek bedarbiai faktiškai dirba nelegaliai ir dar naudojasi valstybės išmokomis, tokiu atveju kompetencijų vertinimas padėtų mažinti piktnaudžiavimo apimtis.

 

3. Dėl fizinio asmens teisės užsiimti statybos veikla 

Individuali veikla – tai vieno žmogaus vykdoma veikla. Tačiau vienas žmogus sudėtingesnių ar didesnės apimties darbų atlikti negali, todėl praktikoje susiklostė ydinga situacija, kai individualią veiklą vykdantys asmenys sudaro grupes, tokiu būdu išvengdami įmonės kūrimo bei darbo santykių. Tačiau realiai tokia veikla nebėra individuali vieno žmogaus veikla, o paslėpta įmonės forma. 

 

Asociacija siūlo, kad individualią veiklą vykdantiems asmenims būtų leidžiama atlikti tik tuos statybos darbus, kuriuos saugiai ir kokybiškai gali atlikti vienas žmogus, t.y. nesudėtingų statinių statybos darbus, taip pat apdailos darbus bet kokiuose statiniuose, išskyrus aukštybinių pastatų išorės apdailą. Kitus darbus turėtų atlikti tik įmonės. 

 

Jeigu būtų nuspręsta palikti esamą reguliavimą, tuomet siūlome suvienodinti konkurencines sąlygas visiems verslo subjektams, nes įmonės privalo turėti atestuotą statybos vadovą, o fizinis asmuo – ne. Mūsų nuomone, dirbant neypatinguose statiniuose (pvz. statant individualų namą) fizinis asmuo turi turėti atestuotą statybos vadovą arba pats tokiu būti. Tuomet bent jau šiuo aspektu konkurencinės sąlygos bus panašios. Be to bus užtikrinamas viešasis interesas, nes atestuotas statybos vadovas – tai didesnė kokybės garantija užsakovams.

 

KADA 2021 m. liepos mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Pastato ir inžinerinio statinio atribojimo problemų 
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, jog statybos dalyviai susiduria su pastato ar inžinerinio statinio atribojimo problema tam tikrais atvejais, kai projektuojama ir statoma pagal naujausias technologijas. Kadangi teisinis reglamentavimas šiuo klausimu nėra visapusiškai aiškus, tarp statybos dalyvių ir viešojo administravimo subjektų kyla ginčių nustatant statinio rūšį (pastatas ar inžinerinis statinys).

Asociacijos nuomone, reikalingas statybos techninio reglamento Statinių klasifikavimas patikslinimas.

 

KADA 2021 m. liepos mėn.
KAM LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
DĖL Valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų
APRAŠYMAS

Asociacijos žiniomis, profesinio rengimo centruose norinčių mokytis kai kurių paklausių statybos srities profesijų yra daugiau, nei siūloma valstybės finansuojamų vietų. Tuo tarpu sektoriuje labai trūksta darbuotojų ir įmonės priverstos ieškoti darbuotojų užsienyje. Norinčių mokytis yra daugiau netgi tose statybos profesijoje, kurios įtrauktos į Užimtumo tarnybos patvirtintą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą

Asociacija prašo, atsižvelgiant į Užimtumo tarnybos teikiamą informaciją apie laisvas darbo vietas statybos sektoriuje, perskirstyti priėmimo kvotas ir finansuoti papildomą priėmimą į profesinio rengimo centrus.