KADA 2021 m. liepos mėn.
KAM LR Susisiekimo ministerijai
DĖL Pritarimo projektui ir numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad vykdant bet kokių statinių bet kokius statybos darbus (o ne tik kelio darbus) dažnai susiduriama su vietos stokos problema, kuomet nėra kur laikyti statybinių medžiagų, įrengimų ir apskritai sudėtinga suformuoti racionalią statybvietės zoną. Pernelyg mažoje statybvietėje sunkiau užtikrinti darbų saugą. Todėl galimybė viršyti Apraše paminėtą 10 metrų apsaugos ribą aktuali ne tik kelio darbams, bet ir kitų statinių bet kokiems statybos darbams.

 

Asociacija siūlome numatyti tokią išimtį. Taip pat siūlo šią išimtį taikyti ne tik sandėliuoti medžiagas, bet ir sandėliuoti daiktus, įrenginius ir kitus objektus. Be to, išimtis aktuali ne tik tais atvejais, kai įrengimai sandėliuojami, bet ir kai naudojami (gali būti situacijų, kuomet riba tarp naudojimo ir sandėliavimo bus labai sąlygiška).

 

KADA 2021 m. birželio mėn.
KAM LR Teisingumo ministerijai
DĖL Teismo ekspertų statybos srityje kvalifikacijos
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, pagrindinė statybos srities teismo ekspertizių netinkamos kokybės priežastis yra nepakankama dalies į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą įrašytų asmenų kvalifikacija. Šiuo metu yra susidariusi situacija, kad kai kuriais atvejais vienos srities kvalifikaciją turintys asmenys vertina kitos srities kvalifikaciją turinčių specialistų darbą. Dėl tokios priežasties statybos dalyviams kyla nemažai abejonių dėl teismo ekspertizių rūšies koreliavimo su ekspertų kvalifikacijos sritimi. Statybos dalyviams taip pat nėra aiškus statybos srities teismo ekspertizių skirstymas į rūšis.

 

Asociacija siūlo, kad į Lietuvos teismo ekspertų sąrašą būtų įrašomi tik tinkamą kvalifikaciją turintys ekspertai, ir aiškiau išdėstyti statybos srities ekspertizių rūšių pagrindinius sprendžiamus uždavinius, siekiant teismo ekspertizių rūšies koreliavimo su ekspertų kvalifikacijos sritimi.

 

KADA 2021 m. birželio mėn.
KAM

LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui

LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetui

DĖL Darbo kodekso pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria Darbo kodekso pakeitimo projektui, kuris numato rangovo subsidarią atsakomybę už subrangovo darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimą.

Įstatymo projekto rengėjai nepagrįstai išplėtė Direktyvos taikymą atvejams, kai darbuotojas nėra komandiruojamas. Įstatymo projektas prieštarauja esminiams teisės principams ir sukels sektoriui didelę administracinę naštą, kuri neproporcinga siekiamam tikslui:

1.  Įstatymo projekto įgyvendinimas suponuoja didelę administracinę naštą, kuri pareikalaus laiko, žmogiškųjų ir finansinių resursų sąnaudų. Rangovas turės kaupti, sisteminti ir tikrinti didžiulį kiekį informacijos apie subrangovų darbuotojus (kada, kiek, kokie ir kieno darbuotojai buvo statybvietėje). Be to, rangovui atsiras papildoma našta dėl subrangovo darbuotojų asmens duomenų tvarkymo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Jeigu rangovas nekaups šių duomenų, tokiu atveju jis nežinos, ar tikrai tas darbuotojas, kuris iš jo reikalauja sumokėti už subrangovą, dirbo jo objekte ir kiek laiko dirbo. Akivaizdu, kad rangovas nekaupdamas tokios informacijos, negalėtų užtikrinti tinkamos savo teisių gynybos, kai nesąžiningi darbuotojai ar jų darbdaviai norės prisiteisti iš rangovo darbo užmokestį už laiką, kai jo objekte nedirbo.

Todėl įstatymo projektas prieštarauja pastaruosius keletą metų valstybės deklaruojam siekiui mažinti administracinę naštą verslui.

2. Tarp rangovų ir subrangovų nėra pavaldumo santykių, todėl rangovas objektyviai negali patikrinti subrangovo darbuotojų įdarbinimo informacijos, jeigu subrangovas gera valia nesudarys tam sąlygų. Todėl įstatymo projekte numatyta rangovo pareiga yra sunkiai įgyvendinama.

Pradžioje turi būti sukurtos prielaidos atsirasti statybvietėse besilankančių asmenų apskaitai (skirti ES resursai, kad rangovai galėtų įsigyti statybviečių apskaitos programinę įrangą ir įrenginius; numatytas pereinamasis laikotarpis), ir tik tada galvojama apie subsidarios atsakomybės įvedimą, jeigu tai neprieštarauja kitiems principams.

3. Rangovui tvarkant subrangovų darbuotojų duomenis ir taikant subsidiarią atsakomybę, iškils konfidencialumo problema, nes rangovai sužinos subrangovų (dažnai – tai konkurentų) darbuotojų duomenis ir net darbo užmokestį.

Pažymėtina, kad statybos sektoriuje trūkstant kvalifikuotų darbuotojų, statybos įmonės (juo labiau -konkuruojančios įmonės) saugo savo darbuotojus. Tačiau įstatymo projektas visiškai ignoruoja šį pagrįstą ir teisėtą statybos įmonių lūkestį ir sukuria prielaidas šiai informacijai patekti pas konkurentus.

4. Darbo įstatymų laikymosi užtikrinimas ir kontrolė yra valstybės institucijų, o ne privataus verslo funkcija.

Pažymėtina, kad įstatymo projektas valstybės funkcijas nepagrįstai perkelia verslui. Valstybės ketinimas su darbo teisės pažeidimais kovoti verslininkų jėgomis iš esmės nesuderinami su šalyje egzistuojančia viešųjų funkcijų sistema.