KADA 2021 m. spalio mėn.
KAM LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL LR Statybos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, valstybės naujai kuriamą ID kodo sistemą bus sunku integruoti su šiuo metu sektoriuje esamomis verslo taikomomis sistemomis. Todėl praktinis įstatymo įgyvendinimas nebus sklandus ir sukurs verslui nemažą administracinę naštą.

Pagal įstatymo projektą asmuo galės turėti ne vieną, bet keletą kodų, priklausomai nuo to, kiek turi darboviečių ir individualios veiklos formų. Tai pasunkins darbdaviams ir rangovams duomenų apie ID kodą suradimą, tikrinimą ir valdymą.

Įstatymas bus lengvai apeinamas. Asmuo, norėdamas gauti kodą, galės paprasčiausiai išsiimti individualios veiklos pažymą arba įsidarbinti simbolinei 1 valandai per mėnesį, t.y. gaus kodą. Tačiau tai iš esmės nesumažins „šešėlio“, o mokesčių surinkimą padidins nežymiai.

 

KADA 2021 m. rugsėjo mėn.
KAM

LR Aplinkos ministerijai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui

DĖL Statinio techninio projekto sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo
APRAŠYMAS

Statybos užbaigimo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (toliau – PAGD) atstovai, būdami statybos užbaigimo komisijoje, tikrina statinio atitiktį statinio projekto sprendiniams, tačiau praktikoje išeina už teisės aktais nustatytų kompetencijos ribų ir tikrina ne tik statinio atitiktį projekto sprendiniams, bet ir projekto sprendinių atitiktų priešgaisrinės apsaugos teisės aktams. Tokiu būdu PAGD atstovai faktiškai kvestionuoja suderintą ir ekspertuotą projektą bei jo pagrindu išduotą statybą leidžiantį dokumentą.

Asociacija siūlo apsvarstyti galimus sprendimus:

1) teisės aktuose aiškiau nustatyti PAGD atstovų įgalinimų ribas, numatant, kad statybos užbaigimo metu nebegalima kvestionuoti projekto sprendinių; arba

2) papildyti LR statybos įstatymą numatant, jog iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo statinio techninio projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams savo kompetencijos ribose turi patikrinti ir PAGD atstovai. Tokiu būdu užkertant galimybę projektų sprendinius kvestionuoti statybos užbaigimo metu.

 

KADA 2021 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LR Vyriausybės nutarimo Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo koreguoti kriterijus, pagal kuriuos privaloma taikyti BIM:

1) mažinti BIM taikymo ribą nuo 5 mln. iki 1,5 mln. – pastatams, ir nuo 10 mln. iki 3 mln. – inžineriniams statiniams. Nėra jokio pagrindo ir argumentų nustatyti aukštą ribą, tokiu būdu ne skatinant, bet ribojant BIM taikymą.

2) išplėsti privalomą BIM taikymą, įtraukiant kultūros paveldo statinius. Neteisinga, kad kultūros paveldas, kaip viešasis visos valstybės bei visuomenės interesas, nėra įtrauktas į privalomo BIM taikymo atvejus.

3) nebenukelti šio svarbaus nutarimo ir pradėti jį taikyti nuo 2022 m. sausio 1 d.

4) nepaneigiant valstybės teisės rengti BIM taikymo instrukcijas, taisykles ir kt. dokumentus, turi būti įtvirtinta perkančiųjų organizacijų teisė šias paslaugas įsigyti ir rinkoje. Tai padėtų sklandžiau pradėti taikyti BIM. Valstybė niekada nesugebės konkuruoti su verslu dėl naujausių IT taisyklių, standartų, kurie nuolatos progresuoja ir tobulėja. Valstybės rengiama BIM taikymo metodika tam tikra prasme pasmerkta atsilikimui, nes valstybė operatyviai neatnaujins BIM standartų ir taisyklių taip greitai ir su tokia kokybe, kaip tai daro privatus sektorius reaguodamas į dinamiškai besikeičiančias IT technologijas ir rinkos poreikius.