2022 m. rugsėjo mėn. startavo jau penktas iš eilės tęstinis Europos komisijos įvairių programų apimtyje dalinai finansuojamas LIFE21-CET-BUILDSKILLS-REBOOT-SKILLS-LT projektas (toliau BuildUpSkillsLT2030). Projektą įgyvendina Lietuvos statybininkų asociacija (LSA) su partneriais VilniusTech, KTU, RIVC ir Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) bei VšĮ „Skaitmeninė statyba“.

Nuo 2011 m. pradėta BUILD UP Skills iniciatyva remia statybos specialistų kvalifikacijos kėlimą visoje Europoje, siekiant įgyvendinti tvarią pastatų renovaciją, užtikrinant efektyvų energijos vartojimą, taip pat statyti energijos beveik nenaudojančius pastatus (NZEB).

Vienas iš šio projekto tikslų yra atnaujinti statybų sektoriaus suinteresuotųjų šalių kompetencijų vystymo organizacijų platformą Lietuvoje (darbdavių ir darbuotojų organizacijų, švietimo ir mokymo centrų, valdžios institucijų), remiant statybos specialistų kvalifikacijos kėlimą.

Antrasis projekto tikslas – atnaujinti esamos situacijos rinkoje analizę (Status Quo) ir nacionalinį veiksmų planą (RoadMAP), parengtą pirmajame BUILD UP Skills projekto etape 2011–2012 metais (EU ENERGOTRAIN projektas), kad atspindėtų naują statybos sektoriaus reikiamų kompetencijų realybę, susijusią energetikos ir anglies dioksido mažinimo tikslais ir iššūkiais iki 2030 metų.

Projekto partneriai dirbs kartu kurdami atnaujintą veiklos planą (RoadMAP), sieks jo pripažinimo ir įgyvendinimo rinkoje iki 2030 m.

Tikimasi, jog platforma ateityje dirbs kartu, kad užtikrintų įgyvendinimo tęstinumą ir bendrą veiksmų plano stebėjimą pagal siūlomų rezultatų rodiklius. Projektas yra skirtas įvertinti būtinų įgūdžių ugdymo ir kompetencijų sertifikavimo poreikius. Naujų kompetencijų poreikis bus vertinamas šiais aspektais: skaitmeninių technologijų plėtra, išmanūs pastatai, efektyvus išteklių naudojimas, žiedinės ekonomikos principai, atsinaujinančios energijos efektyvus naudojimas, šildymas ir vėsinimas ir kitos su Energiniu efektyvumu bei tvarumu susiję sritys.