2020 m. gegužės 7 d. LR Seimas priėmė Darbo kodekso (toliau – DK) 108, 109 straipsnių ir priedų pakeitimo įstatymą, įsigaliosiantį nuo 2020 m. liepos 30 d. Šiais pakeitimais įgyvendinama Direktyva (ES) 2018/957, kuria siekiama suvienodinti komandiruojamų ir vietos darbuotojų darbo užmokestį bei kitas sąlygas.

 

Pakeitimai taikomi užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio darbuotojams, kurie į Lietuvos Respubliką yra komandiruojami:

 

  • laikinai dirbti pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo,
  • dirbti darbdavio juridinio asmens filiale ar kitoje darbovietėje arba
  • dirbti kaip laikinieji darbuotojai,

 

nepriklausomai nuo to, kokia teisė taikoma darbuotojo ir užsienio darbdavio sudarytai darbo sutarčiai (išskyrus atvejus, kai darbo sutarčiai taikoma teisė numato palankesnes nuostatas).

 

Su oficialiu teisės aktu galite susipažinti ČIA.

 

Minėtais Darbo kodekso pakeitimais įgyvendinamas pagrindinis Direktyvos (ES) 2018/957 tikslas — užtikrinti vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje principo taikymą ir sudaryti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančiose šalyse, laikantis laisvo paslaugų judėjimo principo.