LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA:

 • Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, atstovauja savo narius valstybinėse institucijose.
 • VGTU, KTU, kolegijų, profesinio mokymo ir kitų mokslo bei mokymo organizacijų socialinis partneris.
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) narė.
 • Europos statybos pramonės federacijos (FIEC) narė.
 • Bendradarbiauja su užsienio statybos sektoriaus asociacijomis.
 • VšĮ „Skaitmeninė statyba“ dalininkė.
 • Vysto elektroninių statybos taisyklių portalą STATAI (www.statybostaisykles.lt).
 • Vysto statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų registrą (www.statreg.lt).
 • Bendradarbiauja su Valstybine darbo inspekcija (VDI).

 

VEIKLOS PRIORITETAI:

 • Statybos verslui palankios aplinkos kūrimas, šalies statybos sektoriaus stiprinimas.
 • Narių interesų gynimas, pagalba sprendžiant teisines ar mokestines problemas, pridėtinės vertės teikimas.
 • Įmonių ir organizacijų bendradarbiavimo skatinimas.
 • Teigiamo statybininko profesijos įvaizdžio visuomenėje formavimas.

 

KRYPTYS:

 • Statybų skaitmeninimas, statinio informacinio modeliavimo (angl. BIM) metodologijos diegimas Lietuvoje.
 • Statybos procesų kokybė.
 • Statybos paslaugų eksporto skatinimas.
 • Žmogiškų išteklių statybos sektoriuje problemų sprendimas. Darbuotojai ir jų kompetencijos, darbų sauga.
 • Energinis pastatų efektyvumas.
 • Statybos paslaugų viešieji pirkimai.

 

KOMITETAI:

Efektyviam statybos sektoriui kylančių klausimų nagrinėjimui bei sprendimų ruošimui yra suformuoti Lietuvos statybininkų asociacijos komitetai.

Ekonomikos komitetas

Kainodara, sutartys ir atsakomybės, mokesčiai, vėluojantys mokėjimai, privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimas (PPP) ir koncesija.

Vadovas - Kęstutis Vanagas, AB „YIT Lietuva“ gen. direktorius.

Eksporto komitetas

Eksporto rinkos, pasiūlymų eksporto skatinimui rengimas.

Vadovas - Dalius Gesevičius, AB „Panevėžio statybos trestas“ gen. direktorius.

Viešųjų pirkimų komitetas

Statybos darbų bei su jais susijusių paslaugų viešųjų pirkimų optimizavimas, žalieji, eko, socialiai orientuoti ir darnieji pirkimai.

Vadovas - Jonas Dumašius, UAB „Hidrostatyba“ valdybos pirmininkas.

Socialinių klausimų ir darbų saugos komitetas

Darbų sauga, Darbo kodeksas (nelegalus darbas ir kt.), individuali veikla, komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygos kitose šalyse, profesinis mokymas, socialinis dialogas.

Vadovas - Alfonsas Jaras, AB „Montuotojas“ konsultantas.

Pastatų modernizavimo komitetas

Viešųjų pastatų ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimai.

Vadovas - Edvardas Bielskis, UAB „Coner“ direktorius. 

Statybinių medžiagų gamintojų komitetas

Statybos produktų gamybos, eksporto, kokybės, privalomų reikalavimų, montavimo ir kt. klausimai.

Vadovas - Virginijus Ramanauskas, UAB „Peri“ direktorius.

Mokslo ir verslo integracijos komitetas

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas, naujų technologijų naudojimas statybų sektoriuje. 

Vadovas – Algirdas Juozapaitis, VGTU Statybos fakulteto dekanas.

Kvalifikacijų ir kompetencijų komitetas

Statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų ir kvalifikacijų klausimai, Statybos sektoriaus profesinio standarto įgyvendinimas.

Vadovas – Robertas Encius, LSA Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas.

Techninės priežiūros komitetas

Statinio statybos techninė priežiūra, statinio naudojimo klausimai, statinio techninė priežiūra, statinio projekto ekspertizė, statybos techninių prižiūrėtojų kompetencija ir kvalifikacija.

Vadovas – Mantas Andriuškevičius, UAB „Kiwa Inspecta“ generalinis direktorius. 

Metalo konstrukcijų gamintojų ir montuotojų komitetas

Metalo konstrukcijų gamybos, kokybės, montavimo ir kt. klausimai.

Vadovas – Gediminas Razma, UAB „Ruukki Lietuva“ direktorius.