LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA (LSA)

Nepriklausoma ir nepolitinė verslo organizacija, 26-erius metus profesionaliai atstovaujanti statybos verslo interesus, sprendžiant susidariusius iššūkius, kuriant partnerystę, gerinant verslo aplinką, skatinant LSA narių verslo augimą ir didinant jo plėtros galimybes

Vienija 150 įmonių, mokymo organizacijas ir 5 šakines sektoriaus asociacijas

LSA narių darbų apimtys sudaro apie 70% Lietuvos statybos darbų apimčių ir prie ekonomikos prisideda sukuriant apie 8% šalies BVP

Vilnius Tech, Kauno technologijų universiteto (KTU), kolegijų, profesinio mokymo ir kitų mokslo bei mokymo organizacijų socialinis partneris

Lietuvos pramoninkų konfederacijos (LPK) narė ir kitų visuomeninių organizacijų partnerių

Bendradarbiauja su Valstybine darbo inspekcija (VDI) ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF) 

Lietuvos statybos sektoriaus atstovas Europos statybos pramonės federacijoje (FIEC) 

Bendradarbiauja su užsienio statybos sektoriaus asociacijomis

VšĮ „Skaitmeninė statyba“ dalininkė

Vysto elektroninių statybos taisyklių portalą STATAI (www.statybostaisykles.lt)

Vysto statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų ir darbo laiko apskaitos registrą (www.statreg.lt)

VEIKLOS PRIORITETAI

 LSA narių interesų atstovavimas valdžios ir kitose institucijose: aktyviai palaikome konstruktyvų dialogą su valdžios ir kitomis institucijomis, siekiant skatinti sąžiningą konkurenciją bei kurti palankią ir konkurencingą verslo aplinką

 

 Aktyvus dalyvavimas teisėkūros procese: nuolat peržiūrime statybos sektoriui skirtus įstatymus ir kitus teisės aktus bei teikiame siūlymus jų tobulinimui, sprendžiame statybos verslui svarbius klausimus ir priimame sprendimus, atsižvelgiant į LSA narių nuomonę

 

 Paslaugų ir konsultacijų centras: padedame LSA nariams spręsti ekonomines, teisines ir finansines problemas bei teikiame kvalifikuotas konsultacijas ekonomikos, valdymo, teisiniais, mokymo ir technologiniais klausimais

 

 Aktuali informacija statybos verslui: teikiame LSA nariams naudingą informaciją ir statistiką, suteikiančią pranašumą rinkoje

 

 Partnerystė ir naudingi kontaktai: skatiname įmonių ir organizacijų bendradarbiavimą, suteikiame galimybę rasti patikimų partnerių statybos įmonių ir su statyba susijusių organizacijų bendruomenėje

 

 Verslo plėtra ir naujų rinkų paieška: telkiame pastangas padėti LSA nariams ieškant naujų eksporto rinkų ir verslo partnerių užsienyje, palaikome ryšius su ES bei kitų pasaulio šalių statybų rinkos atstovais

 

 Technologinė pažanga ir skaitmenizacija: skatindami statybos sektoriaus technologinę pažangą ir skaitmenizaciją, vystome tokius projektus kaip skaitmeninestatyba.lt su BIM dokumentų sistema, statybos taisyklės (STATAI) bei darbininkų darbo laiko apskaitos ir kompetencijų vertinimo Statybininko kortelių sistema STATREG. Taip pat nuolat organizuojame įvairias darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymo programas

 

 Bendros projektinės veiklos galimybės: suteikiame galimybę LSA nariams dalyvauti įvairiuose projektuose ir iniciatyvose, naudotis struktūrine parama darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymams

 

 Seminarai, diskusijos, konferencijos: organizuojame renginius statybos verslui aktualiais klausimais, kasmetinę Statybininko dienos šventę

 

 Teigiamo statybininko profesijos įvaizdžio visuomenėje formavimas: siekiame kelti statybininko profesijos prestižą ir kurti teigiamą jos įvaizdį

VEIKLOS KRYPTYS

  Statybų sektoriaus skaitmeninimas ir statinio informacinio modeliavimo (angl. BIM) metodologijos diegimas Lietuvoje

  Verslo aplinkos gerinimas ir sąžiningos konkurencijos skatinimas

  Statybos procesų kokybė ir pažanga

  Statybos paslaugų eksporto skatinimas

  Statybos srities darbuotojų kompetencijų ugdymas ir darbų sauga

  Energinis pastatų efektyvumas

  Statybos darbų ir projektavimo paslaugų viešieji pirkimai

◾  Statybininko profesijos prestižo kėlimas

  

KOMITETAI

 

Efektyviam statybos sektoriui kylančių klausimų nagrinėjimui bei sprendimų ruošimui yra suformuoti Lietuvos statybininkų asociacijos komitetai.