Lietuvos statybininkų asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti bet tenkinti kitus viešuosius interesus.

Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia įstatais.

Įstatai patvirtinti visuotinio narių susirinkimo sprendimu ir pasirašyti 2018 m. balandžio 19 d.

 

Lietuvos statybininkų asociacijos įstatai (pdf)