2017 m. gegužės mėn. Lietuvos statybininkų asociacija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“.

Projekto įgyvendinimo metu virš 890 statybų sektoriaus darbuotojų baigs 32 kvalifikacijos įgijimo ir kėlimo programas: 4 mokymo programos, skirtas darbuotojams, kurių tiesioginėms pareigoms reikalingos kompetencijos skaitmeninės statybos srityje, naudojant statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodiką; 28 programos skirtos darbuotojams, kuriems reikalingos profesinės technologinės kompetencijos, susijusios su, pvz., A ir aukštesnės klasės energinio naudingumo užtikrinimu, saulės kolektorių šiluminių jėgainių, fotovoltinių sistemų, spindulinių šildymo sistemų montavimu, langų ir durų montavimu ir kitos programos.

Projekto nauda bus ženkliai juntama visame statybų sektoriuje: įgyta kompetencija padidins viso sektoriaus konkurencingumą regione, keliama kompetencija labiau atitiks Lietuvos ir regiono darbo rinkos ir ekonomikos poreikius.

Projekto pavadinimas Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Projekto vykdytojas Lietuvos statybininkų asociacija
Bendra projekto vertė 488.721,83 €
Projekto vykdymo pradžia 2017 m. gegužės mėnuo.
Projekto vykdymo pabaiga 2020 m. gegužės mėnuo.