Lietuvos statybininkų asociacijos stojamasis nario įnašas yra 500 Eur.

Metinis nario mokestis apskaičiuojamas pagal nario pajamas iš statybos veiklos (žr. lentelę dokumente).

Nauji nariai stojamąjį įnašą ir metinį nario mokestį sumoka per 30 dienų nuo LSA tarybos sprendimo apie asmens priėmimą į asociaciją dienos.

Esami nariai metinį nario mokestį moka iki tų metų, už kuriuos mokestis apskaičiuotas, sausio 31 d.

Lietuvos statybininkų asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka (pdf)