KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM

LR Aplinkos ministerijai

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui

DĖL Užsienio juridinių asmenų testavimo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad pagal LR statybos įstatymą bei statybos techninį reglamentą „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ ypatingojo statinio rangovo atestacijos metu yra tikrinama tik Lietuvos rangovų turimos atestuotų statybos vadovų bei kitų specialistų įdarbinimo faktas, turimos statybos taisyklės. Iš užsienio juridinių asmenų šių dokumentų nereikalaujama. Tokiu būdu ypatingojo statinio rangovams – Lietuvos ir užsienio įmonėms taikomos nevienodos konkurencinės sąlygos.

Asociacijos nuomone yra svarbu, kad būtent užsienio rangovai turėtų Lietuvoje atestuotus statybos vadovus bei kompetentingus darbuotojus. Rangovų sukauptas žmogiškasis kapitalas ir darbų kokybės įgyvendinimui reikalinga techninė bazė, turi užtikrinti ir garantuoti, kad užsienio rangovas žinos apie statybos procesą, techninį normavimą bei statybos darbams keliamus reikalavimus Lietuvoje. Todėl, užsienio rangovai atvykstantys dirbti į Lietuvą privalo, kaip ir Lietuvos rangovai, turėti Lietuvoje galiojančias statybos taisykles.