sektorius info2

 

Nors 2016 m. paskutinį ketvirtį atlikta statybos darbų už 717,03 mln. eurų, visgi bendras metų rezultatas buvo mažesnis už 2015 ir 2014 metus. Bendrai vertinant, toliau augo gyvenamųjų pastatų statyba (+12,9 proc.), o augimas jau pralenkė inžinerinių pastatų statybos tempus.

Statistikos departamentas skelbia, kad 92,2 proc. visų užbaigtų pastatų yra gyvenamieji. Jų pernai pastatyta 7044 – tai yra 23,6 proc. daugiau nei 2015 m. daugiausia įtakos turėjo sumažėjęs valstybinis ir ES finansavimas, mat infrastruktūros objektai paprastai vystomi ne privačiomis lėšomis.

Statistikos departamento duomenimis, 2016 m. išduotas 8081 leidimas naujiems gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams statyti. Preliminariais duomenimis, viešųjų statybos darbų pirkimų 2016 m. užregistruota 1,8 mlrd. Eurų sumai.

Taip pat daugiau nei pusė 2004–2011 m. ES finansavimo laikotarpio lėšų (57,3 proc.) buvo panaudota statyboms ir susijusiems darbams finansuoti.

Lietuvos statybos sektoriaus pardavimai per 2016 metų pirmus tris ketvirčius sumažėjo -14,1 proc. lyginant su 2015 metų pirmais trimis ketvirčiais.

Statybos įmonių išlaidos, lyginant 2015 ir 2016 m. trečią ketvirtį, sumažėjo iki 1060,6 mln. eurų.

2017 m. vasarį veiklą statybų sektoriuje deklaravo 6358 įmonės, kuriose darbavosi 84 200 darbuotojų.

Įmonių, patyrusių turto areštus skaičius 2016 m. buvo šiek tiek didesnis lyginant su 2015 metais (6,4 proc.) ir yra didžiausias per pastaruosius 6 metus, pačių turto areštų kiekis vienetais taip pat išaugo. 2016 m. statybos įmonių, tapusių bankrutuojančiomis, skaičius išliko nepakitęs.