Bendroji statistika

  2020 m. Lietuvos BVP to meto kainomis siekė 48,8 mlrd. EUR, buvo neigiamas ir sudarė -0,8%, palyginus su 2019 m.

  2020 m. statybos sektorius sudarė 7,6% šalies BVP arba 0,7% mažiau nei 2019 m. Pažymėtina, kad metų pabaigoje situacija gėrėjo ir 2020 m. IV ketv. šios veiklos rezultatai buvo teigiami ir augo 1%.

  2020 m. pabaigoje statybos sektoriuje buvo 92958 užimtųjų, atitinkamai 2019 m. pabaigoje buvo 93263.

  Statybos įmonių skaičius Lietuvoje 2020 m. pabaigoje išaugo iki 9364, atitinkamai 2019 m. pabaigoje buvo 9020.

  Statybos įmonių naujų bankrotų skaičius Lietuvoje 2020 m. siekė 153, atitinkamai 2019 m. pabaigoje buvo 1608.  

Pastatų statyba

◾ Baigtų statyti pastatų skaičius Lietuvoje 2020 m. 7425, atitinkamai 2019 m. – 7182.

◾ Baigtų statyti negyvenamųjų pastatų skaičius Lietuvoje 2020 m. 603, atitinkamai 2019 m. – 668.

◾ Baigtų statyti gyvenamųjų pastatų skaičius Lietuvoje 2020 m. – 6821, atitinkamai 2019 m. – 6514.

◾ Baigtų statyti butų skaičius Lietuvoje 2020 m. – 13903, atitinkamai 2019 m. – 12577.

Statybos darbų apimtys

Statybos įmonių atliktų darbų apimtys Lietuvoje 2020 m. sudarė 3,3 mlrd. EUR, atitinkamai 2019 m. sudarė 3,4 mlrd. EUR.

◾ Užsienyje atliktų Lietuvos statybos įmonių darbų apimtys 2020 m. sudarė 396 mln. EUR, atitinkamai 2019 m. sudarė 390 mln. EUR.

◾ Viešųjų pirkimų statybos darbams įsigyti sudarytų sutarčių vertė Lietuvoje 2020 m. buvo 2362,5 mln. EUR, atitinkamai 2019 m. sudarė 2730,5 mln. EUR.