2022 m. trečiąjį ketvirtį baigti statyti 2 193 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 27,2 proc. daugiau nei 2021 m. atitinkamą ketvirtį.

 

Per ketvirtį pastatyti 1 982 nauji gyvenamieji namai su 3 456 būstais, iš jų 63,7 proc. – individualiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 361,3 tūkst. m² ir buvo 28,8 proc. didesnis nei 2021 m. trečiąjį ketvirtį. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 131 m², buto daugiabutyje – 58,1 m². Baigti statyti du nauji gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai), skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, jų naudingasis plotas – 0,8 tūkst. m².

 

2022 m. trečiąjį ketvirtį 33,4 proc. baigtų statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo Vilniaus m. sav., 11,3 proc. – Kauno m. sav., po 11,1 proc. – Vilniaus r. sav. ir Kauno r. sav.

 

2022 m. trečiąjį ketvirtį baigti statyti 209 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 347,9 tūkst. m² ir buvo 59,8 proc. didesnis nei 2021 m. trečiąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (122,7 tūkst. m²) bei naujų administracinių pastatų (101,7 tūkst. m²).

 

38,9 proc. pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Vilniaus m. sav., 11,2 – Kauno r. sav., 9,7 proc. – Panevėžio m. sav.

 

2022 m. trečiąjį ketvirtį pradėti statyti 1 632 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 20,9 proc. mažiau nei 2021 m. atitinkamą ketvirtį.

 

Per ketvirtį pradėta statyti 1 480 naujų gyvenamųjų namų su 4 173 būstais, iš jų 58,1 proc. – daugiabučiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 370,3 tūkst. m² ir buvo 4,5 proc. mažesnis nei 2021 m. trečiąjį ketvirtį. Pradėti statyti septyni nauji gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai), skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, jų naudingasis plotas – 4,5 tūkst. m².

 

2022 m. trečiąjį ketvirtį 50,5 proc. visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus m. sav., 12,4 – Kauno m. sav., 10,8 proc. – Vilniaus r. sav.

 

2022 m. trečiąjį ketvirtį pradėti statyti 145 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarė 343 tūkst. m² ir buvo 32,6 proc. didesnis nei atitinkamą

 

2021 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (196,4 tūkst. m²) bei naujų administracinių pastatų (42,3 tūkst. m²).

 

39 proc. visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus m. sav., 28,6 proc. – Vilniaus r. sav., 5,7 – Kauno r. sav.

 

2022 m. trečiąjį ketvirtį išduoti 1 959 statybos leidimai naujiems pastatams statyti, tai 24,4 proc. mažiau nei 2021 m. trečiąjį ketvirtį.

 

Naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti išduoti 1 779 leidimai, arba 25,6 proc. mažiau nei prieš metus. Vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 98,2 proc. visų leidimų. Leista statyti 1 987 naujus individualius namus, kurių numatytas naudingasis plotas bus 30,9 proc. mažesnis, ir 35 naujus daugiabučius namus, kurių naudingasis plotas bus 43,8 proc. didesnis nei 2021 m. trečiąjį ketvirtį. Taip pat leista statyti 12 naujų gyvenamosios paskirties pastatų (bendrabučių), skirtų gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, jų naudingasis plotas sudarys 5,6 tūkst. m².

 

2022 m. trečiąjį ketvirtį išduota 180 leidimų naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 10 proc. mažiau nei 2021 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas – 54,7 proc. didesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (55,9 proc.) bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (11,8 proc.).

 

Su išsamiu pranešimu galite susipažinti ČIA.

 

 

Statistikos departamento inf.