Liepos 14 d. įvyko nuotolinis Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Socialinių klausimų ir darbų saugos komiteto posėdis, kuriame buvo aptartas LSA siūlomų darbų saugos kompetencijų ir mokymų programų sąrašas.

 

Tęsiant LSA iniciatyvos ir LR Seime vykusios konferencijos „Statybos darbuotojų darbų saugos mokymų ir kompetencijų tobulinimas“ siūlymų įgyvendinimą, posėdžio metu buvo svarstomas asociacijos siūlomų darbų saugos kompetencijų ir mokymų programų sąrašas.

 

Komiteto nariai konstruktyviai diskutavo apie darbų saugos, saugaus darbo arba darbuotojų saugos kompetencijų pavadinimus, kompetencijų aprašus ir reikalingas mokymų trukmes, ypatingai apie praktinius mokymus ir jų trukmę.

 

Nors LSA Socialinių klausimų ir darbų saugos komiteto nuomonė apie naujas kompetencijas yra gana vieninga, tačiau nutarta surengti diskusijas ir mažose darbo grupėse bei rugsėjo mėn. pakartotinai susirinkti, siekiant patvirtinti mokymo programų, tvirtinamų kompetencijų ir mokymo trukmės sąrašą.

 

Pažymėtina, kad LSA posėdžiuose aktyviai dalyvauja ir statybos įmonių bei mokymo organizacijų atstovai, siekiant surasti gerą mokymų laiko (kaštų) it kokybės balansą. Įgyvendinus LSA iniciatyvą, Lietuva savo darbų saugos tvarka ir principais priartėtų prie gerosios ES šalių praktikos.

 

LR Seime vykusi konferencija „Statybos darbuotojų darbų saugos mokymų ir kompetencijų tobulinimas“ buvo skirta visoms atsakingoms švietimo ir socialinių reikalų institucijoms kartu su įstatymų leidėjais, darbdaviais ir mokymo įstaigomis aptarti esamą statybų sektoriaus darbų saugos ir darbuotojų kompetencijų ugdymo padėtį, darbdavių iniciatyvas ir tobulinimo galimybes.