Sausio 19 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdis, kuriame buvo pritarta 2022 - 2025 m. LSA veiklos gairėms, aptarta standartinė statybos darbų sutartis ir rangovų kvalifikaciniai reikalavimai viešuosiuose pirkimuose, taip pat priimti du nauji nariai.

 

Posėdžio metu LSA prezidentas Dalius Gedvilas pristatė asociacijos veiklos planus ir strategines kryptis Tarybos kadencijos laikotarpiui. Taryba vienbalsiai pritarė naujoms 2022 - 2025 m. LSA veiklos gairėms.

 

LSA Tarybos nariai taip pat aptarė Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) užsakymu parengtą standartinę statybos darbų sutartį viešuosiuose pirkimuose. Taryba pasiūlė siekti, kad sutartis būtu ne rekomenduojama, o privaloma, bent jau pirkimuose nuo tam tikros sumos. Taip pat būtina siekti, kad esminės subalansuotos sąlygos nebūtų vėliau perkančiųjų organizacijų iškraipomos specialiojoje sutarties dalyje. Šių metų rudenį reiktų įvertinti sutarties taikymo praktiką ir, esant būtinybei, teikti pasiūlymus sutarties tobulinimui. Pasiteisinus sutarčiai, svarstyti analogiškos sutarties parengimo (adaptacijos) privačiam sektoriui klausimą, aptariant tai su privačiais nekilnojamojo turto vystytojais. Asociacijos Taryba nutarė inicijuoti sutikimą su VPT standartinės statybos darbų sutarties taikymo klausimams aptarti, siekiant, kad sutartis būtų realiai taikoma ir per pakeitimus nebūtų išbalansuota. 

 

Posėdyje buvo diskutuojama ir apie rangovų kvalifikacijos reikalavimus viešuosiuose pirkimuose. D. Gedvilas pažymėjo, kad VPT organizuoja rangovų kvalifikacijos reikalavimų bei ekonominio naudingumo kriterijų parengimą, įtraukiant ir LSA atstovus. Jis pasiūlė organizuoti LSA Viešųjų pirkimų komiteto posėdį šiems klausimams aptarti ir kviesti rangovus deleguoti atstovus dalyvauti minėtų dokumentų rengime. Tarybos nariai pasiūlė iškelti VPT klausimą dėl minėtų dokumentų privalomumo, kad neliktų tik laisvai taikomi ir interpretuojami perkančiųjų organizacijų. Asociacijos Taryba vienbalsiai nusprendė organizuoti LSA Viešųjų pirkimų komiteto posėdį rangovų kvalifikacijos reikalavimų bei ekonominio kriterijų naudingumo klausimams aptarti, kviesti rangovus deleguoti atstovus į VPT sudaromą darbo grupę rangovų kvalifikacijos reikalavimų bei ekonominio naudingumo kriterijų katalogų parengimui.

 

Į LSA bendruomenę Tarybos sprendimu buvo priimti du nauji nariai: UAB „Interhouse construction“ ir UAB „Jungtiniai Projektai“.