2021 m. gruodžio 23 d. priimtas Statybos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-858, jis numato, kad Statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti SODRA įstatymo 151 straipsnio 1 d., privalo turėti galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau –ID Kodas), suformuotą SODRA įstatymo nustatyta tvarka. Jei darbus atlieka užsieniečiai – jie turės turėti ID Kode užšifruojamus duomenis. Numatoma, kad ID Kodą išduos SODRA asmeniui arba jo darbdaviui QR kodo pavidalu ir kitais formatais. Kodas privalomas nuo 2022 m. balandžio 1 d. 

 

Deja, šiandien jokios nustatytos tvarkos dar nepavyksta rasti nei LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, nei SODRA internetinėse svetainėse. SODRA konsultantai tik žada, kad tvarka bus, o kada – informacijos nėra. 

 

Statytojas (užsakovas) arba jo vienas įgaliotas rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų ID Kodus arba užšifruojamus duomenis. Neprivaloma skenuoti ID Kodo įeinant į objektą, kokią ID Kodas turėtų rodyti darbovietę taip pat nenustatyta.

 

Tiesa, Statytojas (užsakovas) arba jo vienas įgaliotas rangovas gali pasirinkti, kokią apskaitos ir kontrolės sistemą naudos. Tam tikslui greičiausiai ministerija turi omenyje atsilaisvinusius ir gerą patirtį turinčius prekybos centrų apsaugos darbuotojus. 

 

ID Kodas praktikoje bus išduodamas pagal Galimybių paso modelį QR kodo pavidalu Darbdaviui arba Asmeniui paprašius.

 

Pagal priimtus teisės aktus, Darbdaviams taip pat turėtų būti pateikiami visų arba pasirinktų darbuotojų ID Kodų duomenys formatu, kuris tinkamas integruoti į automatizuotas sistemas ir kuris automatiškai leistų duomenis atnaujinti. Tačiau senkant įstatymo įsigaliojimo laikui, verslas tokiais pažadais linkęs abejoti ir nesupranta, kodėl visi darbai paliekama paskutiniai minutei. 

 

Valdžios institucijoms reikia apsispręsti, arba duoti sprendinius kaip įgyvendinti teisės aktą, arba šio teisės akto įsigaliojimo datą dar kartą nukelti tolimesniam laikui.

 

Statybos inžinieriaus, Statybininko kortelės ir Kodas

 

Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Statybininko kortelė išlieka savanoriška, kvalifikacijas ir kompetencijas patvirtinančia kortelėmis susieta su STATREG sistema ir visomis jos funkcijomis, tarp jų ir įėjimo kontrolė ir darbo laiko apskaita. 

 

LSA šiuo metu tobulina sistemą, kad ID Kodas būtų integruotas į sistemą, o Statybos inžinieriaus ir Statybininko kortelės leistų patogesnį darbuotojų ir statybininko ID Kodo identifikavimą statybvietėje.