2022 m. pirmąjį ketvirtį  baigta statyti 2 231 naujas gyvenamasis ir negyvenamasis pastatas, tai 26,3 proc. daugiau nei 2021 m. atitinkamą ketvirtį.

Per ketvirtį pastatyta 2 080 naujų gyvenamųjų namų su 3 198 būstais, iš jų 73,3 proc. – individualiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 333,4 tūkst. m² ir buvo 12,5 proc. didesnis nei 2021 m. pirmąjį ketvirtį. Vidutinis būsto naudingasis plotas individualiame name buvo 122 m², buto daugiabutyje – 55,5 m². Pastatyti du nauji gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai), skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas – 0,5 tūkst. m².

2022 m. pirmąjį ketvirtį 32,8 proc. baigtų statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo Vilniaus m. sav., 12,9 proc. – Kauno m. sav., 11,9 proc. – Vilniaus r. sav.

2022 m. pirmąjį ketvirtį baigta statyti 149 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 400,9 tūkst. m² ir buvo 57,3 proc. didesnis nei 2021 m. pirmąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų įstaigų pastatų (167,3 tūkst. m²) bei naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (158 tūkst. m²).

53,8 proc. pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Vilniaus m. sav., 14,1 – Akmenės r. sav., 6,1 proc. – Kauno m. sav.

2022 m. pirmąjį ketvirtį pradėti statyti 1 977 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 8,5 proc. daugiau nei 2021 m. atitinkamą ketvirtį.

Per ketvirtį pradėta statyti 1 813 naujų gyvenamųjų namų su 5 185 būstais, iš jų 40,2 proc. – individualiuose namuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 455,3 tūkst. m² ir buvo 13,1 proc. didesnis nei 2021 m. pirmąjį ketvirtį. Pradėtas statyti vienas naujas gyvenamosios paskirties pastatas (bendrabutis), skirtas gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas – 0,1 tūkst. m².

2022 m. pirmąjį ketvirtį 42,7 proc. visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus m. sav., 20,2 – Kauno m. sav., 7,9 proc. – Vilniaus r. sav.

2022 m. pirmąjį ketvirtį pradėta statyti 163 nauji negyvenamieji pastatai; jų bendrasis plotas sudarė 307,8 tūkst. m² ir buvo 18,3 proc. mažesnis nei atitinkamą 2021 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (109,7 tūkst. m²) bei naujų įstaigų pastatų (82 tūkst. m²).

46,3 proc. visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus m. sav., 28,9 – Kauno m. sav., 3,6 proc. – Molėtų r. sav.

2022 m. pirmąjį ketvirtį išduota 2 168 statybos leidimai naujiems pastatams statyti, tai 31,6 proc. mažiau nei 2021 m. pirmąjį ketvirtį.

Naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti išduota 1 999 leidimai, arba 32,4 proc. mažiau nei prieš metus. Vyrauja individualių gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 98,2 proc. visų leidimų. Leista statyti 2 309 naujus individualius namus, kurių numatytas naudingasis plotas bus 27,8 proc. mažesnis, ir 73 naujus daugiabučius namus, kurių naudingasis plotas bus 10,6 proc. didesnis nei 2021 m. pirmąjį ketvirtį. Taip pat leista statyti 8 naujus gyvenamosios paskirties pastatus (bendrabučius), skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims, kurių naudingasis plotas sudarys 1,9 tūkst. m².

2022 m. pirmąjį ketvirtį išduoti 169 leidimai naujiems negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 19,9 proc. mažiau nei 2021 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti naujų negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas – 28,4 proc. mažesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (51,1 proc.) bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (23,8 proc.).

 

Statistikos departamento inf.