2022 m. birželio 30 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdis, kuriame buvo aptartos statybos darbų viešųjų pirkimų ir Ukrainos atstatymo aktualijos, Taryba taip pat pritarė dviejų naujų prašymams įstoti į asociaciją. 

 

Posėdžio metu įvyko diskusija dėl statybos darbų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo tobulinimo. LSA Taryba nutarė, kad itin svarbus ne tik kainų indeksavimas viešųjų pirkimų sutartyse, bet ir tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogų sukūrimas bei praktinis taikymas, standartizuotos rangos sutarties naudojimas.

 

LSA prezidentas Dalius Gedvilas taip pat pasidalino įžvalgomis ir pristatė Ukrainos atstatymo idėjas, kurios buvo diskutuojamos su valstybės institucijomis ir Ukrainos ambasadoriumi vizito Ukrainoje metu. Pasak jo, Lietuva galėtų imtis globoti vieno nedidelio miesto atstatymą, kad pagalba būtų labiau matoma. Parengti skaitmeninį miesto modelį ir padovanoti IT programinę įrangą bei droną tolesniam modelio palaikymui, apmokyti Ukrainos specialistus. Taip pat Lietuva galėtų padovanoti tipinius šiuolaikinių daugiabučių namų BIM projektus. Posėdžio dalyviai pritarė, kad LR vyriausybė galėtų koordinuoti pagalbos teikimo veiksmus įtraukiant į šį procesą ir privačias iniciatyvas.

 

LSA Taryba posėdyje nutarė, jog šių metų kad Statybininkų dienos renginys vyks rugsėjo 9 d., Palangoje.  

 

Į LSA bendruomenę Tarybos sprendimu buvo priimti du nauji nariai: UAB „Armeringa“ ir UAB „Statybos ritmas“.