2023 m. kovo mėnesį šalyje atlikta statybos darbų už 367,4 mln. EUR to meto kainomis, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 2,4 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei vasarį (nepašalinus – 37,5 proc.).

Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, pastatų statybos darbų atlikta 1,7 proc. mažiau, o inžinerinių statinių statybos darbų – 7,3 proc. daugiau (nepašalinus – atitinkamai 32,4 proc. ir 45,5 proc. daugiau).

 

2023 m. kovo mėnesį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, atliktų statybos darbų, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padaugėjo 1,5 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 4,7 proc.).

Gyvenamųjų pastatų statybos darbų atlikta už 82,3 mln. EUR, tai, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, 14,2 proc. mažiau nei prieš metus (nepašalinus – 5,2 proc.).

Negyvenamųjų pastatų statybos darbų atlikta už 144,8 mln. EUR, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, jų sumažėjo 2,8 proc. (nepašalinus – 5,5 proc. padaugėjo).

Inžinerinių statinių statybos darbų atlikta už 140,3 mln. EUR, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, jų padaugėjo 16,9 proc. (nepašalinus – 10 proc.).

2023 m. sausio–kovo mėn. statybos darbų šalyje atlikta už 902 mln. EUR. Palyginti su 2022 m. sausio–kovo mėn., jų atlikta 3,9 proc. daugiau (nepašalinus – 5,8 proc.).

2023 m. kovo mėnesį užsienyje atlikta statybos darbų už 55,7 mln. EUR, tai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 1,3 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei vasarį (nepašalinus – 26,9 proc.); pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, jų atlikta 5,4 proc. daugiau nei prieš metus (nepašalinus – 12,5 proc.).

2023 m. sausio–kovo mėn. statybos darbų užsienyje atlikta už 135 mln. EUR. Palyginti su 2022 m. sausio–kovo mėn., jų atlikta 3,3 proc. daugiau (nepašalinus – 7,5 proc.).


Visi palyginamieji rodikliai apskaičiuojami 2015 m. palyginamosiomis kainomis, naudojant statybos sąnaudų elementų kainų indeksą.

2023 m. balandžio mėnesio statybos įmonių atliktų darbų rodikliai bus skelbiami 2023 m. birželio 14 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.