Gegužės 25 d. įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdis, kuriame diskutuojama apie profesinį orientavimą statybų sektoriuje, į LSA bendruomenę priimtas naujas narys ir aplankyta „INHUS“ gamybinė bazė.

 

Posėdyje LSA Taryba kartu su mokymo organizacijomis aptarė profesinį orientavimą statybų sektoriuje - augančią studentų trūkumo problemą ir reikalingus sprendimo būdus.

Rimvydas Beržonskis, „HSC Baltic“ vadovas, pristatė inžinerinės srities moksleivių profesinio orientavimo ir mokymo problematiką, pateikė įžvalgas, kas padėtų pritraukti moksleivius į šią sritį ir užpildyti darbo rinkos poreikį. Jis pasidalijo savo Alma Mater – VILNIUS TECH – skaičiais: 2005 ir 2008 m. į statybos inžinerijos studijas šiame universitete buvo priimama po 420 pirmakursių, pernai priimta 80, o studijas baigė – 79.

 

IMG 9779

 

„Dabar per penkmetį baigia tiek pat statybos inžinierių, kiek anksčiau per metus“, – kalbėjo R.Beržonskis, pastebėdamas, kad analogiška situacija visose inžinerijos programose.

Jeigu šiuo metu įmonės dar nejaučia didelio inžinierių trūkumo, tai po kelerių metų problema taps itin aštria. R. Beržonskio nuomone, verslas turi eiti į mokyklas ir rodyti, kad statybos inžinerija yra įdomi, gerai apmokama profesija. Ir tai reikia daryti kuo ankstesnėse klasėse, nes dvyliktokai paprastai jau yra apsisprendę ir juos raginti rinktis inžineriją per vėlu.

Kauno technikos kolegija (KTK) pernai priėmė 269 studentus, dar 610 mokinių liko neįstoję. Tokių rezultatų, pasak buvusio KTK vadovo Nerijaus Varno, buvo pasiekta intensyviai dirbant su mokyklomis: kolegijos atstovai kas savaitę važiuoja į mokyklas, rengia susitikimus, edukacijai rinkdamiesi 2–12 klasių mokinius. Kaip pastebi N. Varnas, su mokiniais kalbėtis apie pasirinkimus reikia kuo ankstesnėse klasėse.

 

6

 

LINPRA (Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės sektoriaus asociacija) tyrimas parodė, kad 6–7 klasių mokiniai statybos inžineriją laiko nei berniukiška, nei mergaitiška, o nuo 8 klasės ją jau laiko tik berniukiška ir nevykėlių profesija, kur uždirbami maži pinigai, dirbama blogomis sąlygomis. Įtaką nesirinkti mergaitėms vadinamųjų berniukiškų profesijų daro ir mokytojai.

„Kai mūsų kolegija ieškojo elektriko, gavo 3 CV, o kai ieškojo sekretorės, gavo 170“, – ydingo orientavimo pasekmes rodo N. Varnas, tuo pat metu pastebėdamas, kad didelis dėmesys turi būti skiriamas ne tik kuo ankstesnių klasių mokiniams, bet ir mokytojams.

 

Tarybos nariai kartu su mokymo organizacijomis aptarė pozityvaus statybininko įvaizdžio formavimo priemones, šios srities mokytojų suinteresuotumo didinimo būdus. Paminėta, kad reikia rengti ekskursijas į gamybos įmones bei statybos objektus ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Dar viena inžinerijos populiarinimo galimybė, kurią minėjo visi diskusijos dalyviai, – statybos inžinerijos viešinimas. Ir tai ne vien išvykos į mokyklas, reklama, raginanti rinktis tam tikros srities inžineriją, bet ir mokytojų bei mokinių, studentų sėkmės istorijos.

 

Kaip pastebėjo VILNIUS TECH Statybos fakulteto dekanas doc. dr. R.Šalna, būtina keisti statybininko įvaizdį, nes dabartinė statyba – tai dronai, planšetės, išmaniosios technologijos. Būtina rodyti naujausiais technologijas, statybos skaitmenizavimą, IT priemones. Įvertinant IT populiarumą ir jų poreikį, VILNIUS TECH jau siūlo statybos inžinerijos studijas su integruotu programavimu. Bet visa tai turi būti viešinama, rodomi inžinierių atlyginimai, galimybės, pasiekimai.

 

Didelė motyvacija būtų darbdavių mokamos stipendijos. Paminėta, kad būtinas valstybės dėmesys inžinerinės pakraipos mokymui, išsaugant specializuotas mokymo įstaigas, nes rinkoje yra didelis šios srities darbuotojų poreikis. Reikalinga ilgalaikė strategija, kaip pritraukti ir išlaikyti šioje srityje moksleivius. Darbdaviai ir jų asociacijos turi tapti ne socialiniais, o ugdymo partneriais.

 

LSA prezidentas Dalius Gedvilas pažymėjo, jog LR Švietimo ir sporto ministerija planuoja kolegijų pertvarką ir šios pertvarkos pasekoje būtų panaikintos Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija bei Kauno technikos kolegija. Jas planuojama prijungti prie socialinius mokslus vystančių kolegijų.

 

Asociacijos bendruomenės nuomone, tai yra didžiulė klaida. Švietimo pertvarkos strategai šių veiksmų su Lietuvos statybininkų asociacija nederino. Statybos sektoriuje jaučiamas didžiulis stygius kompetentingų specialistų, o šie ministerijos veiksmai dar labiau padidins šį deficitą. Inžinerijos ir technologijos specialistų ruošimas turėtų būti viena iš prioritetinių švietimo krypčių. Klaidos švietimo ir ugdymo politikos srityje mažina Lietuvos konkurencingumą ir atitolina nuo gerovės valstybės kūrimo tikslų įgyvendinimo“, - nerimą išreiškė D. Gedvilas.

 

Po diskusijos LSA Taryba lankėsi „INHUS“ gamybinėje bazėje, kur įmonės vadovas Audrius Tulaba aprodė statybos produktų gamybos procesą, taikomas technologijas ir sprendinius.

 

Taip pat posėdžio metu į LSA bendruomenę priimtas naujas narys - UAB „Pamatų ranga“.

 

7

 

8i

 

9