LSA Tarybos posėdyje aptarta ydinga sektoriaus praktika ir jos sprendimo būdai

 

 

Rugpjūčio pabaigoje įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdis, kuriame buvo aptartos šalies statybų sektoriaus aktualijos ir kertinės problemos, taip pat į asociacijos narius priimtas naujas narys.

 

LSA prezidentas Dalius Gedvilas posėdžio metu iškėlė klausimą dėl ydingos praktikos, kai statyba organizuojama be generalinio rangovo. Asociacijos siūlymu, jei statant statinį dalyvauja daugiau kaip 1 rangovas, vienas iš rangovų turi būti genrangovu. Anot D. Gedvilo, principą, kad statyba be genrangovo yra negalima, pradžioje reikia taikyti ypatingiesiems statiniams bei daugiabučiams namams, t.y. kur didžiausias viešas interesas. Tuo pačiu „Infostatyboje“ turėtų atsirasti privalomai užpildoma grafa „Genrangovas“, kurioje būtų automatizuota patikra, ar įvestoji įmonė turi ypatingojo statinio rangovo atestatą.

 

LSA nuomone,jeigu statant statinį dalyvauja daugiau kaip 1 rangovas ir statytojas nesamdo genrangovo, tokiu atveju laikytina, kad pats statytojas yra genrangovu. Tokiu atveju būtina patikslinti, kad statytojas turi visas teisės aktų nustatytas rangovo pareigas, įskaitant pareigą tenkinti kvalifikacinius reikalavimus, turėti ypatingojo statinio rangovo atestatą, drausti civilinę atsakomybę bei statinio perleidimo atveju atsakyti statinio (jo dalies) įgijėjui už statinio sugriuvimą ar defektus.

 

Asociacijos Taryba vieningai pritarė pateiktai LSA pozicijai ir siūlymams. Tarybos nariai taip pat atkreipė dėmesį, kad Aplinkos ministerija gali ieškoti įvairių tarpinių variantų, kaip išspręsti šią ydingą praktiką. Todėl gali būti, kad statytojai bus įpareigoti atestuotis kaip generaliniai rangovai, tačiau atestatui gauti nebus keliamas reikalavimas turėti darbininkų. Todėl atsiras 2 atestatų rūšys: generaliniam rangovui, kuris atlieka statybos darbus, ir generaliniam rangovui, kuris neatlieka statybos darbų.

 

„Tokia situacija taip pat būtų priimtina, nes pateikti pasiūlymai bet kokiu atveju padėtų užtikrinti geresnį statybos teisės aktų laikymąsi, skaidresnę statybos dalyvių veiklą, didesnę statinio pirkėjų interesų apsaugą bei „šešėlio“ mažinimą“, - teigė LSA prezidentas Dalius Gedvilas.

 

Taip pat posėdžio metu į LSA bendruomenę priimtos naujos narės - MB „Veiklos konsultacijos“ ir UAB „Nerda“