2018 m. gruodžio 6 d. vykusiame Lietuvos statybininkų asociacijos tarybos posėdyje aptarti numatomi teisinio reguliavimo pokyčiai, veiklos su verslo liudijimais klausimai, Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos statybos rangos paslaugų pirkimui bei LSA kompetencijų vertinimo skyriaus 2019 metų veiklos biudžetas.

Asociacija jau seniai viešai pasisako prieš nelegalų darbą statybose ir prieš nelygiateisę konkurenciją rinkoje. Tai yra, daug asmenų dirba su verslo liudijimais ir atlieka darbus ypatingose statiniuose, tačiau mokesčius moka žymiai mažesnius. Todėl asociacijos taryba teikė LR Finansų ministerijai ir Aplinkos ministerijai siūlymus, kad statybos darbus turi atlikti tik atestuoti asmenys ir darbuotojai, dirbantys įteisintose bendrovėse ar individualiose įmonėse.

Posėdyje aptartos ir kitos iniciatyvos, kuriomis siekiama mažinti „šešėlį“ ir nesąžiningą konkurenciją statyboje, pvz. rangovo privalomas įvardinimas registruojant arba perleidžiant statinį, taip pat didesni draudimo ir bankinių paslaugų įkainiai, kai rangovas yra nežinomas

Taryba taip pat patvirtino ateinančių metų LSA Kompetencijų vertinimo skyriaus veiklos biudžetą. Šis skyrius vysto Statybininko kortelės projektą ir įgyvendina LSA siekį, kad statybose nedirbtų atsitiktiniai žmonės, o tik asmenys, turintys STATREG korteles, kurios liudija, kad asmuo turi atitinkamų įgūdžių ir gebėjimų atlikti statybos darbus.

Posėdyje aptartos ir Viešųjų pirkimų tarnybos rengiamos statybos darbų viešųjų pirkimų gairės. Asociacija pasiūlė, kaip į rekomendacijų ekonominio naudingumo kriterijų įtraukti ir įmonių darbo išteklių vertinimo rodiklį. Tai yra, patikrinti, ar įmonė turi darbuotojų, kurių kompetencijos įvertintos ir jie yra pripažinti statybininkai.

Paskutiniame 2018 m. tarybos posėdyje taip pat prisistatė dvi naujos asociacijos narės: UAB „Peri“ ir UAB „Borana“, kurios buvo priimtos į Lietuvos statybininkų asociaciją.

LSA posedis 2018 12 06