Lietuvos statybininkų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su viešąja įstaiga CPO LT. Susitarta bendromis jėgomis tobulinti statybos darbų viešuosius pirkimus bei didinti statybos darbų kokybę ir skaidrumą, atrenkant kvalifikuotus rangovus, parengiant tikslesnes statybos darbų sąmatas, mažinant ginčų atsiradimo prielaidas viešųjų pirkimo vykdymo procese, didinant darbų saugą statybvietėse, pakeliant statybos procesą į aukštesnį lygį, aktyviau naudojant skaitmenines technologijas (elektroninį statybos darbų žurnalą, statinio informacinį modeliavimą (BIM) ir kt.), telkiantis kvalifikuotus darbuotojus su jų kompetencijas įrodančiais dokumentais (statybininko kortelėmis), kai užsakymai vykdomi CPO informacinėse sistemose.

   Susitarta suvienyti žinias ir patirtį, veikti bendrai identifikuojant aktualių pirkimo objektų poreikį, rengiant techninių specifikacijų, pirkimų dokumentų bei pirkimo sutarčių projektus, tobulinant CPO informacinę sistemą, skleidžiant gerąją pirkimų per Elektroninį katalogą praktiką.

Sutartį pasirašė Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas ir viešosios įstaigos CPO LT direktorius Darius Vedrickas.

cpo2

cpo3