Lietuvos statybininkų asociacija, siekdama išsiaiškinti trūkstamą statybų darbuotojų poreikį ateinantiems 2019 metams, atliko įmonių apklausą statreg.lt sistemoje.

Įmonių vadovai ir personalo vadovai turėjo atsakyti, kiek ir kokios profesijos specialistų jiems trūksta. Apklausai naudotos iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus atrinktos statybos sektoriui tinkamiausios profesijos.

Išanalizavus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad iš viso apklausoje dalyvavusioms įmonėms trūksta 1468 darbuotojų. Didžiausias trūkumas yra betonuotojų, plataus profilio statybininkų, pastatų apšiltintųjų, elektromonterių. Didžiausias darbuotojų trūkumas jaučiamas Vilniaus miesto savivaldybėje.

Pasak Lietuvos statybininkų asociacijos prezidento Daliaus Gedvilo, LR Vyriausybė planuoja įvesti kvotų sistemą darbuotojams, atvykstantiems iš trečiųjų šalių. Be to, Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (buvusi Darbo birža) planuoja resursus darbuotojų perkvalifikavimui. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) rengia statinių renovacijos programą, atsižvelgdama į statybos bendrovių turimus darbo išteklius. Visi išvardinti uždaviniai reikalauja išsamesnės įmonių turimų ir trūkstamų specialistų analizės, kuri įmanoma tik turint rinkos dalyvių nuomonę.

Apklausos rezultatai padės įvertinti darbo rinką,  prognozuoti jos pokyčius, numatyti priemones darbo aplinkos gerinimui. Įmonių pateikti apklausos duomenys bus perduoti Užimtumo tarnybai, Migracijos departamentui bei Švietimo ir mokslo ministerijai. Tai suteiks Užimtumo tarnybai galimybę kryptingiau organizuoti veiklą, derinant darbo rinkos pasiūlą ir paklausą. Remiantis apklausos rezultatais, Lietuvos statybininkų asociacija  siūlys LR Vyriausybei, kad Migracijos departamentas reikalautų iš prašančių darbo vizos asmenų nurodyti, kurioje iš sąraše esančių bendrovių imigrantas ketina įsidarbinti. Bus siūloma, kad darbo viza būtų suteikiama tik asmenims, kuriuos sutinka įdarbinti viena iš apklausoje dalyvavusių įmonių.

Lietuvos statybininkų asociacijos surengtoje apklausoje statreg.lt sistemoje dalyvavo 14 įmonių iš 7 Lietuvos savivaldybių. Visi statreg.lt užsiregistravę ir apklausą užpildę vartotojai galės matyti apklausos rezultatus ir stebėti, ar išsakytas darbuotojų poreikis bus patenkintas. Vis dėlto, Lietuvos statybininkų asociacija, kaip apklausos organizatorė, negarantuoja, kad apklausą užpildžiusioms įmonėms bus pasiūlyti pageidaujami darbuotojai. Apklausa bus atliekama periodiškai, siekiant stebėti darbuotojų poreikio pokyčius.