Lietuvos statistikos departamento duomenimis, statybos pasitikėjimo rodiklis gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn. sumažėjo 2 procentiniais punktais, bet, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 2 procentiniais punktais.

Gruodžio mėn. statybos darbų paklausos vertinimas buvo šiek tiek blogesnis nei lapkričio mėn., bet geresnis nei prieš metus: 69 proc. įmonių vadovų paklausą vertino kaip pakankamą, 31 proc. – kaip nepakankamą (prieš mėn. – atitinkamai 71 ir 29 proc., prieš metus  – atitinkamai 64 ir 36 proc.).

Statybos darbų apimties tendencijos, palyginti su lapkričio mėn. bei su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pablogėjo: 18 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 14 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš mėn. – atitinkamai 24 ir 7 proc., prieš metus – atitinkamai 23 ir 10 proc.).

Dauguma (60 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 9 proc. – numatė priimti naujų, o 31 proc. manė, kad darbuotojų skaičius mažės. Statybos darbų užsakymų prognozė blogesnė nei prieš mėnesį: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 10 proc. apklaustų įmonių vadovų, 32 proc. – prognozavo, kad užsakymų mažės (prieš mėn. – atitinkamai 9 ir 24 proc.). Dauguma (75 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 19 proc. – kad didės.

Pasak įmonių vadovų, svarbiausi statybos veiklą ribojantys veiksniai buvo nepakankama paklausa ir nepalankios oro sąlygos (nurodė po 24 proc. įmonių vadovų) bei darbuotojų trūkumas (25 proc.). 27 proc. įmonių vadovų teigė, kad jų veiklai netrukdo niekas.

2 pav. Statybos pasitikėjimo rodiklis ir jo sudėtinės dalys


pasitikejimo rodiklis gruodis 2018

Statistikos departamento duomenys