Prie Lietuvos statybininkų asociacijos prisijungė Panevėžio kolegija.

Tai –  valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos aukštosios koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai. Kolegijos veiklos pradžia – 2002 m. rugpjūčio 30 d.

Kolegijos misija – vykdyti mokslo žiniomis ir praktika grįstas aukštojo mokslo studijas, suteikiančias studentams šiuolaikines kompetencijas, turinčias ekonominę ir socialinę vertę sumanioje visuomenėje, lemiančias sėkmingą jų profesinę karjerą; telkti regiono potencialą mokymosi visą gyvenimą principų įgyvendinimui ir mokslo taikomosios veiklos plėtrai.

Kolegijos vizija – inovatyvi, aktyvi, patraukli Lietuvos ir užsienio studentams aukštoji mokykla, pripažinta lyderė ugdant verslumą, telkiant visuomenę ir ūkio subjektus kurti studijų, verslo, mokslo sinergiją Panevėžio regiono ir šalies pažangai užtikrinti.

Kolegija vykdo inžinerinių, informatikos, socialinių ir biomedicinos mokslų kolegines studijų programas. 2018 m. rugsėjo mėn. kolegijos trijuose fakultetuose  studijavo 1377 nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, dirbo 104 dėstytojai. Statybos studijų kryptyje studijuoja 140 studentų, absolventams suteikiamas inžinerijos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 70 proc. absolventų per pirmuosius mėnesius po studijų baigimo   įsidarbina Lietuvoje, 30 proc. dirba (neretai – jau studijų metu) užsienio statybos įmonėse.

Statybos koleginių studijų programa pradėta vykdyti 2003 metais, jos turinys keletą kartų buvo atnaujintas atsižvelgiant į kintančius darbo rinkos poreikius, derinant studijų programą prie naujų teisės aktų.  Statybos studijų programos apimtis – 180 kreditų, iš jų 33 skirti mokomosioms ir profesinės veiklos praktikoms. Teorinių paskaitų ir praktikumų metu didžiausias dėmesys skiriamas konstrukcijoms, konstrukcijų skaičiavimui, statybos ir remonto technologijoms, mokoma statinio informacinio modeliavimo. Mokymui naudojamos Revit Architecture, AutoCAD, Robot Structural, ArcGIS for desktop Advanced specializuotos programos, ekonominiai skaičiavimai atliekami programa SĄMATA. Kolegijos praktinio mokymo centre veikiančioje Medžiagų ir gaminių technologinių procesų tyrimų laboratorijoje studentai susipažįsta su įvairių medžiagų techninėmis savybėmis, tiria medžiagų atsparumą, stebi technologinius procesus kompiuterizuotuose stenduose Bandymai atliekami su betonu, bitumu, cementu, metalų lydiniais, mediena, plastiku bei kitomis medžiagomis.

Statybos studijų programos studentai atlieka 6 praktikas: pažintinę, geodezijos, technologinę, gamybinę, statinių projektavimo, baigiamąją. Technologinę praktiką sudaro dvi dalys, viena jų atliekama Panevėžio statybos sektoriniame mokymo centre, kita – statybos įmonėse. Statinių projektavimo praktiką studentai atlieka įvairiose projektavimo įmonėse, susipažįsta su statinių projektine dokumentacija. Gamybinę ir baigiamąją praktikas studentai atlieka Panevėžio ir kitų regionų statybos įmonėse arba statybos bei remonto darbais užsiimančiose įmonėse, kurių veikla dera su studijų tikslu ir rezultatais. Kolegija yra sudariusi ilgalaikes bendradarbiavimo sutartis su įmonėmis ir organizacijomis, kuriose studentai dažniausiai atlieka praktikas, pvz., AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Prorentus“, AB ,,Panevėžio keliai" UAB „Gedsta“, UAB „Kriautė“ UAB,, Panevėžio miestprojektas“ UAB ,,Statinių projektavimo biuras" ir kt.

Studijų programą vertinę užsienio ekspertai išvadose konstatavo, kad tvirti ryšiai su darbdaviais yra viena iš pagrindinių studijų programos stiprybių. 2019 metų pradžioje UAB „Prorentus” (direktorius – Linas Adomavičius) savo lėšomis įrengė kolegijoje modernią pastatų projektavimo auditoriją.  

Statybos studijų krypties programų komiteto pirmininkė – lektorė Jovita Kaupienė. Specialybinius dalykus dėsto  dr. Donatas Aviža, Rita Baltušnikienė dr. Aurimas Česnulevičius, Danguolė Plungytė, Agila Zalatorienė. Didžioji studijų krypties dalykus dėstančių dėstytojų dalis turi praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje.

panko640