Vasario pradžioje įvyko Lietuvos statybininkų asociacijos Klaipėdos regiono narių susitikimas, kuriame aptartos regiono aktualijos ir situacija statybos rinkoje. 2019 metai regiono įmonėms prognozuojami geri, jos jau dabar turi užsakymų keliems mėnesiams ar net visiems metams į priekį.

Pagrindinė problema išlieka kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, tad dauguma įmonių samdo užsieniečius (ukrainiečius, baltarusius). Dėl šios priežasties profesinio mokymo organizacijos turėtų skirti ypatingą dėmesį būsimų darbuotojų rengimui. Klaipėdos regiono profesinio mokymo centrų atstovai paminėjo, kad statybininko profesiją moksleiviai renkasi nenoriai, kadangi tai sunkus darbas, profesijai trūksta prestižiškumo, stinga profesijos mokytojų. Aptartos priemonės, kaip būtų galima paskatinti moksleivius rinktis statybininko profesiją bei aktyvinti bendradarbiavimą tarp LSA narių ir ugdymo įstaigų, ne tik populiarinant profesiją savo kanalais, bet ir asmeniškai prisidedant prie jaunosios kartos ugdymo, įmonių darbuotojams dėstant ugdymo įstaigose.

LSA kompetencijų skyriaus vadovas Robertas Encius pristatė LSA sukurtą statybos sektoriaus darbuotojų informacinę sistemą STATREG. Sistemos funkcijos – statybininko kortelė, darbuotojų kompetencijų vertinimas, darbuotojų apskaitos platforma, darbo laiko apskaitos programa ir kt. Susitikimo dalyviai aptarė, kad STATREG sistema bus naudinga darbdaviams, darbuotojams, užsakovams ir visam sektoriui, o dalis įmonių jau dabar taiko darbo laiko apskaitą, planuoja diegti statybininko kortelę ir vertinti darbuotojų kompetencijas. 

Įmonės išsakė nuogąstavimus, kad, viešiesiems pirkimams vykstant mažiausios kainos principu, skatinamas nelegalus darbas, šešėlis. LSA pristatė Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą Statybos darbų pirkimo gairių projektą, ekonominio naudingumo kriterijų sąrašą ir LSA parengtus pasiūlymus gairėms. Viešųjų pirkimų tarnyba jau pakeitė Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, yra teigiamų pokyčių: skaičiuojamoji kaina yra reglamentuojama lanksčiau, nebeliko klaidinančios nuostatos dėl 15 proc. darbų pabrangimo. 

IMG 0522

IMG 0519