Kovo 14 d. Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas susitiko su profesinių mokyklų atstovais ir aptarė šiuos klausimus:

  • Dėl LSA deleguotų atstovų veiklos profesinio mokymo centrų tarybose;
  • Dėl Statybininko kortelės išdavimo profesinio mokymo centrų moksleiviams;
  • Dėl statybininko profesijos įvaizdžio gerinimo.

LSA prezidentas pristatė, kokius klausimus turėtų kelti LSA atstovai, deleguoti į profesinių mokyklų tarybas. Vienas iš esminių klausimų – mokymo kokybė. Profesinės mokyklos turėtų rengti tokių kvalifikacijų ir kompetencijų darbuotojus, kokių reikia verslui. Atgyvenusios mokymo programos turėtų būti keičiamos dinamiškai pagal rinkos poreikius ir konsultuojantis su verslu. Mokymo programose turi būti atspindima saugaus darbo kultūra. Būtina platesnė mokymo organizacijų ir darbdavių kooperacija, realus pameistrystės plėtojimas.

LSA kompetencijų skyriaus vadovas R. Encius paminėjo, kad LSA sukurta statybos darbuotojų kompetencijų sistemą STATREG teikia naudą darbdaviams, užsakovams, darbuotojams ir darbo ieškantiems asmenims. Mokyklą baigusiam moksleiviui naudinga būti STATREG duomenų bazėje jau nuo karjeros pradžios. Vėliau savo anketą moksleivis galės nuolatos papildyti nauja patirtimi ir kompetencijomis.

Todėl racionalu suderinti kompetencijų vertinimą po profesinio mokymo ir kompetencijų vertinimą pagal STATREG sistemą (klausimynai, materialinės bazės išnaudojimas ir pan.), kad nereikėtų dubliuoti procesų ir būtų galima suteikti moksleiviui maksimalią naudą pradedant statybininko karjerą bei vystant pameistrystę.

Susitikimo dalyviai aptarė, kad darbų saugos žinios dažniausiai yra susietos su konkrečiomis kvalifikacijomis ir nėra mokomos atskirai. Tačiau vertinti tokias kompetencijas galima, kaip yra racionaliausia. Taip pat prasminga peržiūrėti, kokios darbų saugos žinios nepatenka į šiuo metu esančias programas, ir joms parengti atskirus modulius. Bet kokiu atveju, reikalingas vieningas darbų saugos mokymo ir vertinimo reglamentavimas, kad mokykloms nereiktų kurti atskirų sistemų. Statybos sektoriaus asociacijos ir profesinės mokyklos bendradarbiaudamos galėtų parengti darbų saugos žinių tikrinimo klausimyną ir darbų saugos kompetencijos turėtų būti įvertintos atskirai ir deklaruotos STATREG registre.

Susitikimo pabaigoje D. Gedvilas pristatė statybininko profesijos įvaizdžio gerinimo priemonių aprašą. Susitikimo dalyviai aptarė, kad rinktis statybininko profesiją moksleivius paskatintų reali motyvacija, pvz. trišalė sutartis su darbdaviu ir mokykla, pagal kurią moksleiviui būtų mokama GPM neapmokestinama stipendija, o moksleivis įsipareigotų atidirbti darbdaviui.

Apskritai, būtina keisti stipendijų mokėjimo tvarką, kuri yra nelanksti ir nesudaro prielaidų moksleivių pritraukimui bei skatinimui. Prasminga išnagrinėti užsienio praktiką, pagal kurią profesinis orientavimas yra ne tik valstybės, bet ir darbdavių funkcija.

prof1.jpg

prof2.jpg