2019 m. birželio 6 d. vykusiame Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) Tarybos posėdyje aptarti LSA pasiūlymai Statybos įstatymo pakeitimo projektui, tolimesnė STATREG veiklos kryptis bei šių metų Statybininko dienos renginys.

Tarybai buvo pristatytas LR Aplinkos ministerijos parengtas Statybos įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija siūlo, kad atestuotų statybos vadovų kvalifikacijos valandų didinimui atsvara galėtų būti kvalifikacijos kėlimo priemonių sąrašo išplėtimas. LSA Taryba nutarė, kad, vietoje statybos vadovų kvalifikacijos kėlimo, reikia siūlyti kontroliuoti ypatingojo statinio rangovo darbuotojo kompetencijas, o ypatingai – statybos darbų viešuosiuose pirkimuose.

Posėdyje buvo aptarta ir tolimesnė STATREG veiklos kryptis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė sprendimą, kuriuo nurodė, kad visi ES darbdaviai privalo detaliai fiksuoti darbuotojų darbo laiką. Šią funkciją statybvietėse įgalina atlikti LSA vystoma Statybininko kortelė, turinti moderniausią darbo laiko apskaitos sistemą, susietą su skirtingų prieigos lygių praėjimo kontrole. LR Aplinkos ministerija nepritarė Statybininko kortelės diegimui pagal LSA parengtą modelį ir nutarė kurti naują valstybės informacinę sistemą darbo laiko statybvietėse apskaitai. Asociacijos Taryba vienbalsiai nutarė, kad reikia tęsti LSA vykdomą statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų vertinimą ir sistemos veiklą. Taip pat posėdyje buvo pritarta, kad būtina patekimo į statybvietę kontrolė, siekiant mažinti nelegalų darbą ir užtikrinti darbų saugą.

Tarybos nariams D. Gedvilas ir J. Dumašius pristatė preliminarią Statybininko dienos šventės lokaciją, programą ir sąmatą.  Asociacijos Taryba nusprendė šių metų Statybininko dienos šventę rengti Klaipėdos pilies komplekse ir pritarė preliminariai renginio programai bei sąmatai.

Posėdyje taip pat prisistatė trys naujos asociacijos narės: Roberto Šertvyčio automatizuotų informacinių sistemų komanditinė ūkinė bendrija „AIVA SISTEMA“, UAB „Domuresta“ ir UAB „Helenos grupė, kurios vienbalsiai buvo priimtos į Lietuvos statybininkų asociaciją.